Konsultuppdrag

Vill du anordna en utbildning eller grupphandledning i tvärsektoriella grupper över gränser lär jag ut nycklar i samarbete genom att följa din grupps process och öppna för ett upplevelsebaserat lärande av gruppens angelägenhet. Det kan också öppna för att gruppen sedan själv ska kunna arbeta med grupper. Jag erbjuder också skräddarsydda utbildningar inom gränsöverskridande ledarskap, med fokus på samarbete. Jag erbjuder även ett systemiskt stöd i partnerskap och nätverk över organisationsgränser.

Utbildningen om ledarskap av finansiell samordning som skapats av Marie Fridolf har givit kunskap och insikter om de möjligheter samarbete kan innebära, men också hur de svårigheter som finns kan hanteras. Utbildningen är uppbyggd av olika delar – gruppdialog, föreläsningar, individuell handledning och upplevelsebaserad reflektion. Varje del bidrar till en helhet som har stärkt mig i min roll i samverkansarbete.

Det var en fantastisk resa, både vad gäller mig själv, men också vad gäller att följa Finsam´s historia fram till idag. Jag har fått ett kollegialt stöd av yttersta klass och i min ledarroll har jag vuxit flera centimeter.

Livets rytm är inandning och utandning, att bli given och ge vidare. Denna ledaskapsutbildning gav mig goda insikter om möjlighet till utveckling för förbundet och mig själv, som kommer individer med behov av välfärdens tjänster till del.