Välkommen till en Circle of trust
den 26 april 10-13 gratis

där vi går bakom och bortom för att hitta tillitens kraft

Vågar du överlämna dig i denna tid i en ny kris som vi aldrig sett förut i modern tid. 

För det behövs tillit, den som växer ur ditt värde, som kan expanderar allt som är.

Allt har en mening i livets olika steg på vår väg. Det svåra är att ha tillit i allt smärtsamt vi behöver möta för att växa.

Vill du närma dig tillitens inre kraft. Det kan öppna för att i framtiden möta upplevelser från stormens öga i lugn och stillhet. Dessa upplevelser kan då ses som den gåva de är för att öppna mer av ditt hjärta.   

Ett av våra syften i livet är att hitta styrkan i allt som händer. Det kräver tillit och åter tillit. Det stora genombrottet i livet är när vi kan hämta hem våra projektion och ta oss bakom allt som sker för att finna frihet och inre frid. Det kan vara ögonblicket då alla dina överlevnadsstrategier blir synliga. Då ser du hur du har hindrat dig själv att leva. Kanske kan du då också få tag i den tillit du alltid haft, men som du stängt för att skydda dina sår från smärtsamma upplevelser. Det är då vår livsstruktur kan börja ta form och vårt förhållningsätt till oss själva kan öppna en helt annan väg till våra rötter och vår historia.

I denna workshop öppnar du för tillit i en ny tid i en kris som berör alla.

  • Syftet är öppna för tillitens inre kraft utifrån vår egenmakt och vår kropp.
  • Vi arbetar med att reglera det autonoma nervsystemet för att möta tre delar i oss
    • det som tar oss till fight, flight och freeze
    • det som får oss att tappa allt och känna oss maktlösa
    • det som väcker glädje och växt
  • Därifrån öppnar vi  inre upplevelser som kan öppna för det som väntar. Gruppen inre själ är ankaret och pelaren som kan öppna tillit.
  • Vi arbetar i formen “Circle of trust” på zoom. Läs mer på https://mariefridolf.se/space-in-between-sju-delsystem/. Gå in på fliken circle of trust.

Strukturen är följande:

Filosofi: Det är bara vi själva som kan leda oss själva. Gruppen i sig, bortom dess medlemmar är till för att vi ska kunna hämta hem något för att växa, ja alla i en grupp. Circle of trust bygger på att alla i en grupp har samma värde och att tilliten växer ur oss själva när vi ger allt och alla ett mellanrum. Upplägg:  Det blir föreläsningar och vi kommer att göra ett antal meditationer/visualiseringar/övningar där var och en får gå inåt med stöd av gruppens energi. Det betyder inte att vi delar. Deltagande: Det finns inga krav på att dela något från egna upplevelser. Arbetena som vi gör är för var och en och anonymt. Du behöver inte förbereda dig på något sätt. Det som kommer fram är för deltagarna i gruppen. Du tar med dig det som du öppnar för i dig och ett eventuellt lärande om gruppens betydelse. Om någon delar något så stannar det i gruppen, men observera att detta är inte terapi utan ett nytt sätt att öppna för sin egen process med andra utan att vi delar så mycket.

Nyckelorden är respekt, eget ansvar, värdighet och medkänsla.

MARIE FRIDOLF är i grunden Socionom och har en master i Human Relations och filosofie lic. i Public Relations. Hennes erfarenhet kommer från välfärd, demokrati, ledarskap, samarbete och personlig utveckling både som anställd, konsult och forskare under mer än 30. För 17 år sedan ville hon fördjupa sig mer i mänskliga relationer och utbildade sig till psykosyntes- och traumaterapeut. Hon är utbildad i Psykosyntes, Somatic experiencing, Identity Oriented Psychotrauma, Systemiska konstellation och Reconstructive. Under många år handledde Marie grupper i offentlig sektor till gemenskap. Tillit var då, precis som i en terapeutisk relation öppningen. Men tillit är mer en så. Det har en inre kraft som kan öppna vår intuition. Nu har hon skapat konceptet Space in between som öppnar dörren till din livsstruktur.

Tillit har alltid varit med mig i mitt liv och det är ur den jag hämtat min kraft. Det fanns så mycket skam i min historia. Hade tilliten inte alltid varit där så hade jag nog inte överlevt. Idag har den skammen öppnat dörrar och den dimma som låg i vägen för mig i mitt liv har försvunnit. Mjuka gränser, livsbejakande öppningar, smärtsam närvaro, glädjande kreativiet och  expansion med en inre stillhet och närhet, finns nu i mötet med livet och därmed alla människor. Nu har hon skapat Space in between som öppnar denna dörren till vår livsstruktur. 

Tid: 26 april klockan 10.00-13.00  

Plats: Zoom.    

Pris: Gratis 

Mer information & anmälan: 

Max antal deltagare 6 personer. Sista anmälningsdag den 23 april. 

Marie Fridolf 070 981 29 63

marie@mariefridolf.se 

Sista anmälningsdag är den 20 april.

Du kan också använda formuläret för bokning och frågor.