Bli med din kraft och visdom

Vill du bryta igenom till din kraft och visdom för att kunna bidra till livet

Denna helg är en öppning öppnar för vårt ursprung för att kunna bidrar till kollektiv transformation. Vi arbetar med energi genom ett fysiskt kroppsligt arbete, i vilket vi använder våra och andras kroppar för att öppna för transformation. Det arbetet är magiskt och går nu djupare än någonsin i den transformation som världen står inför. 

Vi behöver arbeta hårt för att komma till den punkt då vi är fria att bidra med det som expanderar våra handlingar, relationer och möten i vårt bidrag till moder jord och världen. Det kräver gränser och åter gränser för oss själva och andra så att vi kan stå i vår fulla kraft. Inget är gratis! Tid är nu att verka för ett större syfte från den väg som var oss given från början. Det finns alltså en väg till vår väg och den gemensamma vägen. Det svåraste av allt är nog att då ”offra” de strategier vi levt med som skyddat oss, de som vi är så blinda för. Men vi behöver också ”offra” det som vi tror är vår väg, det som vi gjort heligt i tro att det bidrar till ett större syfte. Vårt syfte vet bara vår inre läromästare ,som verkar genom vår själ. Denna inre vägledning är magisk och tillhör livets mysterium. När vi väl öppnar våra gåvor ser vi att de inte tillhör oss och inte heller någon annan människa. De tillhör livet och det kollektiva medvetandet. Våra gåvor kan aldrig missbrukas för eget syfte och ändå kommer de att bidra till oss själva om vi väljer att följa vår läromästare, vilka konsekvenser det än för med sig. Det är en svår balans! En dag kanske vi möter någon som har modet att guida oss till den smärtsamma sanningen. Det öppnar för att vi kan bli använda i det som är större än oss. Det kommer inte till oss utan genom oss, om vi inte blockerar oss. I ett samskapande kräver energin mer av oss, och samtidigt får vi också mer. När transformation sker, sker mirakel för alla i detta samskapande. Det alla bidrar med har samma värde oavsett hur mycket var och en har investerat.  

Kan du också känna ditt ursprung? Har du också visdom som du vill dela med vårlden från ditt ursprung och allt du har tagit dig igenom. Känner du dig intresserad av att arbeta med energi på ett annorlunda sätt? Vill du bryta igenom fullkomligt till ditt ursprung, och för det vara beredd att förlora allt som gjort dig trygg i detta liv? Är du beredd att leva ett liv kompromisslöst? Har du jobbat med dig själv under lång tid och känner att det finns något kvar för att du ska bryta igenom? Kanske är du då den som kommer att verka tillsammans med mig under två år när ett nytt sätt att arbeta med energi tar form. Varmt välkommen.   

Att öppna för att bli använd av universum och moder jord

När vi verkar i fältet gudomlighet och jordlighet är vi också mottagliga för energier bortom människan. De kan komma till eller igenom en människa, men de svävar också fritt. I det finns både goda och onda krafter. Vi har olika förmågor att öppna för kollektiva krafter när vi arbetar med männskor. De gåvor vi har från vår andliga och jordliga resa kan vi inte lära oss av andra, de hämtar vi hem när vi är redo. De fanns med oss från början och öppnas i takt med att vi tar oss igenom alla våra försvar, de försvar som skyddat dessa gåvor. En del av oss är också rädda för dess krafter då vi inte kan ha kontroll över vad som kan ske. När vi öppnat vår fält och lärt oss skydda det från andras energier är vi redo att verka på en kollektiv nivå. För det behöver vi grupper, det som sker i grupper är också det som sker kollektivt. Har vi väl lärt oss att öppna våra inre ögon och vårt intuitiva hjärta kan vi se en grupps själ, den själ som öppnar den kollektiva själen. Vi människor har till skillnad från djuren också en individuell själ, som både vårt problem och vår möjlighet. Vår resa handlar om att tanka in till den kollektiva själen där allt är ett. En lång resa för många av oss, men när vi väl gjort det är vi fria och allt är fritt. Den förändringen kan bara ske bortom vårt “mind”. Gör det inte så skulle vi kontrollera skeendet och aldrig bryta igenom. Många människor är rädda för att bryta igenom, inte konstigt alls för i det ögonblicket faller vi igenom och förlorar allt. Vi kan säga att våra försvar karckelerar och att vår identitet löses upp. Från den platsen kan vi bli mottagliga för det kollektiva som kan transformera en hel grupp med dess medlemmar.   

I denna workshop öppnar vi för:

  • Vår inre och yttre kraft som är här för att ta oss till ett större syfte. Då förstår vi också, att vi inte förstår. I den kraften är vi en klippa när vi tagit oss igenom vår överlevnadsstruktur.
  • Att låta oss bli använda av energi i ett kroppsligt energiarbete. Det öppnar för det som är bortom det personliga, det transpersonella, för att ta oss till en ny personlighet.
  • Det blir ett personligt lärande både om dig själv, kroppen, grupper, det kollektiva medvetandet och olika medvetandetillstånd.
  • Vi öppnar för att du ska möta din inre läromästare som inte är samma som din inre ledare. När läromästaren, som använder din själ, får större utrymme är du på en annan plats nära den du är i ditt ursprung.

VÄLKOMMEN DU SOM PÅ OLIKA SÄTT TAGIT DIG IGENOM EN STOR DEL AV DINA ÖVERLEVNADSMÖNSTER OCH SOM VILL MÖTA DIG SJÄLV I BÅDE  DET PERSONLIGA OCH  TRANSPERSONELLA FÄLTET .

 

Världen behöver människor som är beredda att möta kollektiva krafter som vi inte kan förklara eller förstå

Är du en av dem som anser att du har krafter som är större än vad en enskild människa någonsin kan erfara alldeles själv. Varmt välkommen!

ANNIKA FJÄLLBORG har sin professionella bakgrund inom kiropraktik, psykosyntes, trauma, reconstructive och systemiskt ledarskapande. När livet pockar på öppnas nya förmågor, som för Annika tagit henne till sitt ursprung. Med sin häst och i workshops nära naturen verkar hon idag för livet och moder jord. För henne är allt kroppsarbete. Hon är född och uppvuxen i Sundbyberg och har också sina rötter i Jukkasjärvi.

MARIE FRIDOLF har sin professionella bakgrund inom demokrati, välfärd, och ledarskap psykosyntes, systemiska konstellationer, trauma, reconstructive och systemiskt ledarskapande. Livet har tagit henne tillbaka till ursprunget med sina shamanska och magiska gåvor när hon återigen öppnat för det magiska ljuset. Idag verkar hon från det kollektiva medvetandet i totalitet med moder jord och naturen, där allt kan bli till kropp. Hon följer andra till sin läromästare. Hon har skrivit två böcker om sin livsresa. Hon är född och uppvuxen i Falun och bor idag i Göteborg. 

Både Annika och Marie står i sin fulla kraft efter att hämtat hem mer och mer av sin skugga och sitt ursprung. ”Vi har jobbat med oss själva i hela vårt liv för att komma tillbaka till den vi är”. Det enkla och det ursprungliga är bådas väg. De vet också hur empatin kan stå i vägen för att andra ska få möta sin smärta för att växa som människa och till den andliga varelse de är. Idag arbetar de, i mötet med andra, med transformation och kroppsligt energiarbete. ”Det är starka krafter som är i omlopp när vi hittar vägen till helande. Vad kraft handlar om vet vi när vi lever nakna från vår själ. I det ögonblicket tar kärleken oss i besittning.” Nu bjuder de in till fyra workshops i mötet med moder jord 11-12 september i Stockholm, 26-28 november i Göteborg, 25-27 mars i Göteborg och 17-19 juni I Stockholm. De har olika teman; det ursprungliga, det transpersonella, det kollektiva och läromästarens kraft. 

 

Tid: 11-12 september 2021

Lördag 11.00- söndag 15.00

Plats:  Mjölnarbostaden i Tyresta

Pris: 1900 SEK inkl. moms, mat och övernattning.

Det blir naturnära, spartanskt och ursprungligt.  

Mer information:  

Annika; kroppsarbete@gmail.com            

Marie; marie.fridolf@humansky.se

Efter anmälan görs en enkel intervju

Maximalt 8 deltagare