ATT ÅTERERÖVRA LIVET I SIN KRAFT

Välkommen till en berättarkväll om det som vill öppna sig just nu i denna tid och på denna plats. Det som öppnas är för mänsklighetens kollektiva transformation. Välkommen att följa tre ritualer som påverkar det som nu sker i världen. En ny öppning kan ske. Låt dig följa med, försök inte att förstå och framförallt tolka inte.  

Du ska ut på safari och för det behöver du ta med dig en massa kläder och redskap. Du vet inte ännu vilken form av safari det är. Se på dig själv inifrån: i vilken tid lever du och vad har du på dig. Från vilket land kommer du och vad är det du ska erövra. Vad tar du med dig på denna resa och vem är du där med. Denna safari kommer att bli något helt annorlunda. Ja, om du först bestämmer dig för att se allt som du ska se om vem du är i denna tid och på vilken plats. Du kommer att få möta delar av dig själv och delar av det som världen behöver nu i mänsklighetens erövrande ådra. En ny era kommer att visa sig i dig genom små viskningar i din kropp…. Lyssna, hör. 

Nu är erövringen där. Den gamla formen har fått sin plats och har sakta tonat bort och öppnat för en ny form av erövring. Vi kan använda ett annat ord för samma fenomen: kärlek. Vad säger du nu är kärlek en erövring? Ja, om den erövringen transformerats. Först måste vi bara erkänna att vi alla människor har denna ådra. Vi kan då öppna för att livet som människa innehåller denna förmåga och kan rikta den rätt. Vi är inte här för ett erövra andra utan oss själva i varje liten detalj i nuet och i evigheten. I det öppnar vi för en kontakt som är större än vi någonsin kan förstår. Det första vi erövrar är livet i vår moders livmoder. Där lär vi oss att ta emot och tar allt vad vi kan för att kunna komma till liv i bästa fall i ett samskapande med vår moder. En del av oss är inte önskade och då är samskapandet svårare. En del fastnar tyvärr där utan att förstå att vi inte längre kan ta av andra. Redan där när vi väl kommit till liv utanför moderns livmoder börjar resan att erövra oss själva till oss själva. Frågan är: Vem är jag? En del fortsätter att ta, andra anpassas sig och en tredje vågar inte ens försöka att erövra vem de är. Alla dessa tre vägar innehåller makt. I den första tar vi makt av andra, i den andra låter vi andra ta makt av oss och i den tredje gör vi oss maktlösa. Förmodlingen har vi alla, alla dessa tre strategier. Så en dag kommer frågan igen: Vem är jag? Nu börjar den frigörelseprocess som kommer att pågå i resten av vårt liv hem till barnet i oss och till vår kärna. Det öppnar också vägen till vårt ursprung, som är lika gammalt som vår själs resa. Bit för bit börjar vi att erövra det som är den vi är i vårt ursprung. Som du kanske förstår nu har ordet erövra fått en annan betydelse och framförallt energi. När människor gör denna resa öppnas för transformation av den som tar, den som anpassar sig och den som inte ens vågar ta reda på vem hon är. Ordet erövring innehåller inte längre makt utan bara kärlek och kraft. Ordet återerövra i den kombinationen passar bra då den också innehåller mod som universum vill ha. Vill vi kan vi lägga till: att återerövra kärlekskraften i varje liten detalj. Det är i detaljerna vi kan se helheten. Varje människa som finner mer och mer av sitt ursprung bidrar till mänsklighetens transformation. Den vägen öppnas bara genom att vi tar oss igenom vårt överlevnadsmönster och återerövrar den som gömmer sig där i sin essens. Universum väntar!  Frågan är om och om igen: Vem är du? Varje gång får vi lite mer svar.

Ur denna process växer återigen en ny insikt! Det är dags att samla ihop ditt system för en stund och dra ihop staffliet under några dagar för att sluta måla hela världen eller låta andra måla världen för dig. Dra ihop benen på staffliet. När du gör det föreställ dig att många människor står och tittar på dig. De undrar vad du gör. Plötsligt säger en av dem. Titta det ligger något där…. Till efter vad ser du. Det du hittar där är något du ska ta på dig under dagar som du går in i en bubbla. Det betyder inte att du behöver vara ensam man kan vara i en bubbla med andra. Kanske ett nytt sätt att pröva. Men du låter inget gå in och inget att gå ut som kan innebära att du öppnar igen. Vad betyder det… ett sätt att pröva att vara hel i mötet med andra människor min vän. När det har gått två dagar bestämmer du dig för att gå ut i skogen gör dig medveten om dina fötter och börjar att ta mycket medvetna steg. Ha inte bråttom låt varje fot känna marken och pröva nu hur det är att gå. Föreställ dig att i din vänstra hand har du ditt inre barn och i din högra din själ. Vart är du på väg och på vilket sätt går du nu?  

Denna kväll öppnar vi för tre ritualers mystiska och mytiska mönster. Ur dem växer liv. Just nu i denna tid öppnas kollektiva trauman mer än någonsin. Vägen ut handlar om att integrera och öppna för det som vill visa sig bortom det vi kan kontrollera. Vi kommer att återge en berättelse i mötet med fältet Totality som öppnats ur dessa ritualer. Allt har omvandlats till liv i mötet med den kollektiva själen. Det som vill visa sig kommer att visa sig.

Detta är bra ett smakprov på vad energi kan åstadkomma bortom våra tankar, känslor, fysiska sensationer och psyke. Genom att öppna för vår intution och vårt mystiska jag har vi krafter som tar oss igenom det som annars skulle ta år av medveten process. Vi knyter an till vår kärna som öppnar för det som vill visa sig. 

Efter kvällen ges du möjlighet att komma under en dag en vecka senare för att fördjupa dig i din personliga resa. Begränsat antal platser. 

MARIE FRIDOLF har sin professionella bakgrund inom demokrati, välfärd, och ledarskap psykosyntes, systemiska konstellationer, trauma, reconstructive och systemiskt ledarskapande. Nu är den resan till enda och Marie har öppnat en helt ny väg med det fält hon kallar Totality. Livet har tagit henne tillbaka till ursprunget med sina shamanska och magiska gåvor när hon återigen öppnat för det magiska ljuset. Idag verkar hon från det kollektiva medvetandet i totalitet med moder jord och naturen, där allt kan bli till kropp. Hon följer andra till sin läromästare och sitt ursprung. I sin bok Min själ är inte till salu berättar hon sin resa och till den dagen hennes historia bara är en gåva och innehåller en visdom som expandera alltmer frihet, frid, fred och kärlek. Hon omvandlade allt mörker till ljus. Hur kan vi glädjas åt mörker? Ja det är bland annat det du får ta del av denna kväll. 

Tid: 5 april 2022 klockan 17.30-20.00. Uppföljning den 10 april för den som vill göra ett personligt arbete klockan 13-19.

Plats: Fyradalersgatan 44 Göteborg   

Pris: Kvällen kostar 250 kronor och eftermiddagen 1 200 kronor inkl moms. Fika ingår.  

Mer information & anmälan: 

Marie.Fridolf@humansky.se

Sista anmälningsdag är den 28 mars 2022.

Du kan också använda formuläret för bokning och frågor.