Det är dags-vågar du öppna för

livets angelägenhet som väntaR

Jag heter Marie Fridolf.

Jag är i grunden Socionom och har en Master i Human Relations och i  i Public Relations. Hon har en fil. lic. med fokus på samarbete och integering.  Hon är utbildad till psykosyntes- och traumaterapeut samt i Systemiska konstellationer och i Somatic experiencing. Hennes erfarenhet kommer från välfärd, demokrati, ledarskap, samarbete, personlig utveckling och transformerande arbeten.
Marie började att arbeta med sig själv för 35 år sedan för att komma närmare sitt syfte och den hon är i sitt ursprung. Efter att ha gått vägen till mer medvetande, ansvar och självkärlek går hon nu vid andras sida för att stödja dem till sin livsstruktur från djup intuition, djärvt mod och respekt till allt precis som det är. Hon har arbetat med grupper på olika sätt i mer än 30 år; såsom chef, ledare, processtödjare, facilitator, terapeut och lärare inom samarbete, ledarskap, personlig utveckling och transformation. Nu öppnar hon för ett nytt sätt att se grupper i möte med deltagarnas livsstrukturer.

Information

När vi öppnar våra hjärtan till vår livsstruktur, som vi ofta har gjort allt för att undvika, kan vi på ett djupare plan förstå vad vi ska bidra med till livets angelägenhet.

Då behöver vi inte skydda våra gåvor längre och de kan åter se dagens ljus 

När livet känns “hissnade” vet vi att vi är på rätt väg. Inte genom att rusa på, utan genom att stanna upp andas och gå dina nya steg på den väg som bara är din. Din livsstruktur kan skat öppnas. Allt är där alldeles från början, men vårt motstånd är lika stort som vårt syfte. Välkommen till ett föredrag om angelägenheten från vår livsväg. Det som vi kan kalla vår business. 

Praktisk info

Tid: 25 november 2019 klockan 18-20

Plats: Fyradalersgatan 44, Göteborg 

Pris: 200 inkl moms. Fika ingår.

Mer information & anmälan: 

Marie Fridolf 070 981 29 63

marie@mariefridolf.se