ALLA FÖDS MED EN LIVSSTRUKTUR

En gåva till livet från ditt hjärta

Vill du växa och expandera med lätthet och glädje?

Är du själfull, ambitiös och inkännande? Vill du nå till kärnan, men samtidigt inte investera all energi i ett allt hårdare arbete med dig själv? Vill du släppa “kampen” men vet inte hur?  Då är detta något för dig! 

Öppna för din livsstruktur

Ditt liv är en gåva till livet, se det lev det och ära dig själv för att du vågade. Men först behöver du se att du är här för din skull, för att kunna lära och växa, kanske ett nytt konstaterande för dig. Vågar du tro på det och är du då beredd att gå djupare in i din livsstruktur, varför du är här. Det paradigm vi lever i idag frodas av vårt sätt att konkurrera, jämföra, offra, vara speciella och ta kraft/ge kraft, håller sakta på att tona bort samtidigt som att det förstärks ännu mer. Hela samhället sitter fast två trianglar; offer-förövare- och hjälpare kallat syndabockskomplexet  samt kropp-själ-ande kallat orakelkomplexet. Men vi är inte helt förlorade i allt detta, inom oss väntar vår livsstruktur att få ta form. När tid är mogen kan den visa sig och då inser vi att den varit där alldeles från början. Då kan vi transformera dessa trianglar; syndabockkomplexet till visdom och orakelkomplexet till kraft. Resan dit är självkärlek och identifiering av egots hemligheter. Dessa erfarenheter kommer alltid ur upplevelser, de transformerar oss och de förändrar vårt sätt att handla, känna och tänka i alla våra livsområden samtidigt. Kontakt och grupp är nyckelord. 

Vi lever i mellanrummet varje dag

När vi vågar stanna i mellanrummet mellan vårt ego-jag och vårt sanna-jag kan vårt hjärta öppna för respekt, tillit, tacksamhet, värdighet, nödvändighet och ansvarighet. Nu kan samarbetet inom oss börja på fullt allvar. Det är ur detta mellanrum som vår livsstruktur kan visa sig. Livsstrukturen är det komplex av delpersonligheter som vi lever på ena sidan i ego-jag och på andra sidan i vårt sanna jag. Dessa delpersonligheter verkar i tre dimensioner samtidigt. När de frigörs ser vi hela bilden i vårt liv.  Ibland puttar vårt sanna jag oss djupare och djupare in i egot jaget för att vi verkligen ska förstå något. Egot jaget, å andra sidan blir då mer och mer lockad av att det kanske finns en annan väg. Kontakt handlar om att vara i kontakt med oss själva, den andra och mellanrummet samtidigt och det kan förändra allt.

Vi lever nu i mellanrummet och här och nu transformerar vi våra inre sabortörer till den gåva de egentligen är till livet just nu. Detta kan bara upplevas inte kopieras  eller tränas. Vi behöver komma till den punkt då vi är fria att bidra med det som expanderar våra handlingar, relationer och möten, istället för att exkludera. Då samarbetar vi med oss själva och kan på ett helt annat sätt samarbete med andra människor. Då är vi alla våra inre auktoriteter och inre ledare. Det alla bidrar med har ”samma” värde oavsett hur mycket var och en har investerat.  

I denna workshop arbetar vi med vårt inre samarbete i en av alla öppningar till vår livsstruktur.

  • Vi lyssnar på kroppen, de som sägs bakom orden, prövar ett nytt sätt att handla från hjärtats angelägenheten och nödvändigheten.
  • Vi öppnar för mellanrummet mellan det inom oss (Intrapersonella) det mellan människor (Interpersonella) och det som är bortom det personliga som vi inte alltid förstår (Transpersonella).
  • Vi öppnar för gruppens struktur och syfte som är där före var en av oss. 

Från detta kan något nytt skapas, något vi aldrig hade kunnat föreställa oss. Detta sker på grund av att vi öppnar våra förmågor i balans mellan det inre och det yttre, vi ger dem ”samma” värde.

Det blir ett personligt lärande både om dig själv, om grupper och om inre ledarskap.

MARIE FRIDOLF är i grunden Socionom och har en Master i Human Relations och i  i Public Relations. Hon har en fil. lic. med fokus på samarbete och integering.  Hon är utbildad till psykosyntes- och traumaterapeut samt i Systemiska konstellationer och i Somatic experiencing. Hennes erfarenhet kommer från välfärd, demokrati, ledarskap, samarbete, personlig utveckling och transformerande arbeten.

Marie började att arbeta med sig själv för 35 år sedan för att komma närmare sitt syfte och den hon är i sitt ursprung. Efter att ha gått vägen till mer medvetande, ansvar och självkärlek går hon nu vid andras sida för att stödja dem till sin livsstruktur från djup intuition, djärvt mod och respekt till allt precis som det är. Hon har arbetat med grupper på olika sätt i mer än 30 år; såsom chef, ledare, processtödjare, facilitator, terapeut och lärare inom samarbete, ledarskap, personlig utveckling och transformation. Nu öppnar hon för ett nytt sätt att se grupper i möte med deltagarnas livsstrukturer.

Praktisk information

Tid: 25 januari 2020, kl 10.00-18.00

Plats: Elmblads Väg 28 i Halmstad

Pris: 1 200 exkl. moms. Kaffe, te och luncher ingår i detta pris.

Anmälan: Katharina Holm 0705181208 ekath.holm@gmail.com eller Marie Fridolf, 0709-81 29 63
marie@mariefridolf.se