DEt är aldrig som du tror

Vill du öppna för den du är bortom vad du kan förstå. Livet tar dig då dit du behöver gå!

Det är ingen slump vad du gjort och hur du levt ditt liv. Det förbereder dig bara på det som ska komma. 

Ser du livet som precis som det är då är denna workshop något för dig!

Dag att bidra från den du är i din livsstruktur

Vi har tre olika vägar att närma oss det vi är här för att bidra med, det vill säga det som ger oss mening och passion. Jag kallar de vår angelägenhet för att tydliggöra att det är angeläget inte bara för oss själva, utan också för människor, samhället och livet i ett större kontext. Det betyder att det kan bidra till något som påverkar den fortsatta utvecklingen. Det är vår uppgift som kan ge oss en mening och passion i det vi gör. Det är inte alltid tydligt och behöver inte alls vara stort, men det är viktigt.

En del gör det genom business och förändringsarbete med syftet att öppna för samarbete. Samarbetet, istället för konkurrens, är vägen in i det nya paradigmet. Andra söker sin livsstruktur och ur det växer angelägenheten. Slutligen finns några som väljer både dessa vägar, parallellt. Vilken väg vi än väljer kan vi komma till den punkt då vi öppnar för det vi ska bidra med, här och nu, för att ändra historien för kommande generation. Det kan handla om människors växt, hälsa, livskvalitet, ansvarstagande, effektivisering, miljö, klimat, men också att öppna för respekt till livet, naturen och samhället. Ju fler som gör sig medvetna om det större perspektivet i det de gör kan också få fler att öppna för det nya paradigmet. Vi lever just nu i mellanrummet mellan det gamla och det nya paradigmet. 

I denna workshop öppnar du för att se dig själv  

• utifrån livets angelägenhet och lära dig att inte värdera eller döma

• genom att leda dig själv från mellanrummet, med nya steg bortom det som du kan förstå

• genom att vara vaksam på när du riskerar att bli en kopia av andra. Då missar du din angelägenhet

Denna workshop förändrar liv!

MARIE FRIDOLF är i grunden Socionom och har en Master i Human Relations och i  i Public Relations. Hon har en fil. lic. med fokus på samarbete och integering.  Hon är utbildad till psykosyntes- och traumaterapeut samt i Systemiska konstellationer och i Somatic experiencing. Hennes erfarenhet kommer från välfärd, demokrati, ledarskap, samarbete, personlig utveckling och transformerande arbeten.

Marie började att arbeta med sig själv för 35 år sedan för att komma närmare sitt syfte och den hon är i sitt ursprung. Efter att ha gått vägen till mer medvetande, ansvar och självkärlek går hon nu vid andras sida för att stödja dem till sin livsstruktur från djup intuition, djärvt mod och respekt till allt precis som det är. Hon har arbetat med grupper på olika sätt i mer än 30 år; såsom chef, ledare, processtödjare, facilitator, terapeut och lärare inom samarbete, ledarskap, personlig utveckling och transformation. Nu öppnar hon för ett nytt sätt att se grupper i möte med deltagarnas livsstrukturer.

Tid: 29 augusti 2020 klockan 13-16

Plats: På zoom. Du får en länk innan mötet. 

Pris: 625 kronor inkl moms. Anmälan är bindande.

Mer information & anmälan: 

Marie Fridolf 070 981 29 63

marie@mariefridolf.se 

Sista anmälningsdag är den 15 augusti.

Du kan också använda formuläret för bokning och frågor.