Vill du öppna för mer medvetenhet och integrera det som väntar på att bli levt. Om vi närmar oss den vi är i vårt ursprung behöver vi inte fortsätta den väg vi valt för att överleva. Då kan vi börja att samskapa med livet och hämta hem den kraft som vi gömt i varje strategi. Inne i dessa mönster har vi människor en gåva som kan öppna för den förening som stoppar vår fortsatta splittring. Den gåvan kan göra oss mera hela. Livets mysterium öppnas för oss och själen tar oss på en resa i livet. Det är nu vi börjar att ändra perspektiv på allt i livet. Det är en resan som pågår hela livet. Det visar sig alltmer att det som hittills har trott på egentligen är en illusion, som vi skapat själva för att överleva eller som vi omedvetet tagit av andra såsom familjen, samhället, världen, kulturen, religionen etc. Inget är som vi tror. Att börja resan för att lösa upp dessa mönster kräver mycket mod och en villighet att följa livet som ständigt expandrar vårt medvetende om vi vill. Alla dessa normer och värderingar gör att vi sitter fast, men vi kan alla ta oss ur det som fängslar oss. Det vackraste i livet är när någon blommar ut i sin potential alltmer i livet.   

 

I denna webbkurs kommer vi att öppna för olika sanningar på olika nivåer i vår resa hem till oss själv, till den vi är i vårt ursprung. Livets mysterium är en viktig del i denna resa, när vi utforskar det som vi inte kan förstå och förklara. Det är så lite av livet som är i vår fysiska och synliga form, det fysiska som vi ofta gett all vår uppmärksamhet. När vi skiftar till ett ge de osynliga vår uppmärksamhet så får livet en helt annan mening. Det är också då vi börjar att samskapa med livet. Då är vi inte längre offer, förövare eller hjälpare i någon del av vårt liv. Vi har nu valt en annan väg. Denna väg har ett antal “lagar” som vi kan öppna våra ögon för. En lag är att allt har en balans, en annan är att allt har en ordning och en tredje att helheten kommer före delarna. Ja, lagarna är många fler som vi kommer att berör i denna webbkurs när vi titta på de olika stegen för transformation. Kroppens olika energipunkter/kraftcentra är också en viktig del i varje steg. Du kommer att få frågor att fundera på mellan varje block.

Webbkursen bygger på en helhet utifrån den filosofi, teori och metod som jag kallar Space in between. Den är skapad ur mitt liv och det lärande jag har haft genom livet. Space in between har växt fram ur transformation och helande från det som präglat mig i min historia. De situationer, händelser, människor, möten och grupper som är och har varit en del på denna väg har öppnat för möjligheten att samskapa med livet. Några filosofier och teorier har på djupet öppnat för expansion och nya identiteter, I alla dessa teorier finns en kärna som dess skapare har tillfört livet. Det är så jag ser att vi människor gör. Vi tillför livet vår kärna i olika former. De mest påtagliga filosofierna är demos, systemteori, kaosteorin, psykosyntes, somatic experiencing,  psykotrauma, systemiska konstellationer och reconstruktiv. Alla dessa har ett systemiskt förhållningssätt. Denna form som nu öppnar sig i denna webbkurs är ett sätt att beskriva den transformation som sker i mellanrummet.

Vi öppnar steg för steg i sex olika block:

  • Tillit är inte en känsla utan ett tillstånd i tre delar; tillit till livet, tillit till gruppen och tillit tid dig själv. Valet från samskapandet är nyckeln som öppnar för transformationen. 
  • Närvaro innebär att stanna i nuet där “gamla” tankar och tankar om framtiden kan stoppas,
  • Säkerhet är en nödvändighet för att vi ska våga släppa taget till fullo. Det är våra livlinor.
  • Överföring (transmission) sker när vi är reda från det kollektiva, gruppen och de som vi valt som mina livlinor.
  • Övergång (transition) när allt släpper och vi spricker upp till ett nytt perspektiv och en ny helhet.
  • Expansion som fortsätter under lång tid är bortom vad vi kan förstår och förklara och den tar oss tillbaka till resan. 

Du får tillgång till kursen genom att klicka på knappen ”Lägg i varukorg” och sedan ”Till varukorgen” och därifrån gå igenom betalstegen i kassan. Där får du skapa ett konto i kassan och kan efter bekräftad betalning logga in och gå kursen.

Vad är co-creation

Två filmer som beskriver vad du kan vänta dig 

Marie Fridolf

Min resa i en övergång från meningslöshet, till mening, värdighet och större tillhörighet

Varmt välkommen

Vill du sedan öppna för att med stöd av energi göra denna resa rekommenderar jag dig att anmäla dig till en workshop eller utbildning. På denna resa behöver vi stöd av någon som har gjort denna resa före oss. För min del öppnar jag för detta stöd till dig som är beredd att gå i lära hos mig. Jag tar inte emot många personer, men dem jag tar emot öppnar och formar sitt eget program. Utgångspunkten är ett ettårigt program, men det är också möjligt att göra resan på ett annat sätt. Syftet är stödja dig för att du ska kunna öppna mer medvetenhet och närvaro för att öppna mer av ditt medvetande. Vi arbetar i formen “co-creation organism” som är ett gruppdynamisk arbetssätt som öppnar det kollektivas kraft. Tillit är grunden för allt arbete och kan öppna vår egen inre circle of trust. 

Välkommen