Välkommen till ett utvecklingsprogram i systemiskt ledarskap

___________________

Lär dig leda från mellanrummet - den nya tidens ledarskap

__________________


Välkommen Du som vill fördjupa din livstruktur, din angelägenhet och din grupp. Du få ett år på dig av din dyrbara tid. Detta program/system gör underverk i ditt personliga och professionella liv. Du får mer kraft i det du redan gör eller kommer att öppna för. Du öppnar för din ine visdom. Visdom växer från ansvarighet, nödvändighet, värdighet, angelägenhet, respektfullhet och tacksamhet i nuets kraft. 

Är du en av dem som jobbat mycket med dig själv men känner ändå att det är något som saknas? Känner du dig lockad av livet bortom det vi kan förstå? Vill du bryta igenom och öppna mer av den du är i ditt ursprung? Tror du på gammal visdom? Lockas du av den moderna tidens vetenskap? Vill du lära dig att arbeta med energi och öppna din dörr till det okända på ditt sätt. 

Utbildning till Systemisk ledarcoach i mötet med individer, grupper och ledarskap och företagande – lär dig att leda från mellanrummet genom konceptet Space in between. I denna utbildning möter du din livsstruktur, dina affärer och din grupp. Efter utbildningen ska du kunna använda konceptet för att kunna fördjupa och utveckla det du redan gör. Du får möjlighet att öppna för hur din egen angelägenhet från din livsstruktur skulle kunna bidra till livet. Det kan öppna all den visdom du har i det liv du redan levt tills idag. Du öppnar för att utveckla ditt eget koncept – ditt bidrag till livet. Inget är givet mer än dina gåvor, gruppens själ och utvecklingsprogrammets struktur. Med struktur avses den ordning som finns i et system som skapas. Den ordningen kan vi aldrig kontrollera. Precis som i livet, vi kan aldrig använda livet utan livet använder oss.  

Den enda tiden som finns är här och nu. I nuet kan vi öppna för evigheten, då stannar tiden. Det förflutna, framtiden och nuet är då ett, och i den punkten kan du komma till vår livssstruktur. I den punkten finns mellanrummet som kan förbinda dig med dig själv och det du ska göra. Vi har alla ett val om och hur vi vill expandera vår medvetenhet från mellanrummet. I dig finns ”den visa” och med henne/honom din inre kraft som väntar på att bli levd. Visdom, som är tillgänglig för alla i oss öppnas i stunder när vi ändrar våra perspektiv, får nya insikter och AH- upplevelser. Då är vi i ett nära möte med oss själva och  andra. I dessa mikrostunder som kan expansion ske i kroppen, och allt bara är. Vägen dit kan ibland vara smärtsam när vi löser upp blockeringar och smärta som sitter i kroppen. Vi möter i denna smärta det vi på olika sätt lagt i skuggan av vårt liv. Det vi är rädda för som kan vara sådant som vi inte vill ha från vår skönhet och skörhet, från livsglädjen, vår kraft och allt vi gömt i vår överlevnad för att skydda tidigt i livet. I vår skugga får vi också möta det som vi skapat och agerar ut i våra överlevnadsstrategier. Många av oss sitter fast i vår historia, i den historia vi också gömt oss. Allt det skapar vår identitet. Men vet vi egentligen vem vi är? Livet handlar också om att börja utforska vem vi är bortom allt vi också projicerar på andra. 

Tid är nu att leva innerligt, skapa ett flöde i livet, där allt har en mening, lösgöra det som står i vägen, transfomera den inre kampen och behovet att kontrollera livet samt  expandera inre kraft och visdom för att bli mer värdefull. Nu startar det femte utvecklingsprogrammet till din livsstruktur. Denna gång kommer vi att fokucera än mer på din angelägenhet och hur gruppen kan stödja dig till den.

 

Gemenskapen med dig själv i mötet med andra

I en gemenskap med dig själv kan du hitta ditt sätt att transformeras så att dina unika gåvor kan få ta plats. Detta gör att du kan bidra till livet och ge viktig ny kunskap som kommer ur ditt unika syfte. I alla gemenskaper behöver vi bli vår egen auktoritet. Vi är alla här för att bidra till livet. Det är ingen slump vad du gjort i livet, ur det har ditt syfte sakta skapats mer och mer. Det är ingen slump hur vi lever våra liv ur ditt syfte. I livet föds vi minst tre gånger; från vår mamma, från oss själva och från livet igen och igen. Ur detta växer ett lärande och en mening. Det är heller ingen slump vilka grupper vi skapar eller går in i. De grupperna är alltid före dig! De grupperna har ett inre liv bortom dess medlemmar. I detta utvecklingsprogram lär vi oss att överlämna oss till gruppens syfte och hämta hem det vi ska hämta hem just i denna grupp. 

Känner du att dessa ord landar i dig och vill själv vara mer i livet så är detta något för dig. Det är också vägen till att vara med andra mer i livet. Syftet är att öppna för en större helhet. Med stöd av konceptet Space in between och dess sju olika delar kommer du att ta dig närmare din livsstruktur, dina affärer och din grupp. Kanske är just Du den som kommer att göra ett genombrott! Möjligheten är större om du har kommit hem till dig själv, dvs har en känsla av att du vet vem du är. Det är förts då vi är reda att ta oss till ett genombrott.   

Du kommer att:

 • utforska och fördjupa din kunskap om den din livsstruktur för att öppna för det som väntar på att bli levt.
 • lära dig mer om den själsliga psykologin, som skiljer sig från den mentala och emotionella psykologin.
 • lära dig om systemiskt tillvägagångssätt och gå djupare in i kunskapen om olika system; kroppen, familjen, gruppen, samhället och den kollektiva nivån.
 • lära dig att öppna dina systemiska ögon, genom att se allt som system, från mikro- till makroperspektiv.
 • möta dig själv i ett expanderat medvetande för att följa din egen väg och ditt syfte.
 • lära dig hur du öppnar för att lösa upp blockeringar och expandera den du är.
 • få en ökad förståelse för överlevnadsstrategier, normer och mönster som vi skapar och hur intellektet, kroppen och själen samspelar för förändra att ditt liv.
 • lära dig om trauma och att de både har en skyddande och lösgörande möjlighet i relation till dina upplevelser
 • lära dig hur du kan nå kärnan för att få en större klarhet i hur du lever ditt liv och hur det gynnar eller motverkar ditt nästa steg.
 • lära  dig att använda kroppen som ditt redskap i mötet med andra.
 • lära dig att överlämna dig till gruppens inre liv.    
 • lära dig att se energi, hur du kan förhålla dig till energi och kraft bortom orden och tillsammans med orden. 
 • bli mer och mer din egen auktoritet och utveckla ditt personliga förhållningssätt till livet. Det är ingen slump hur du har levt ditt liv, vem du har mött och vad du har gjort. Det tar dig på din resa i detta liv. 
 • lära dig att se människors angelägenheter och vad de kan bidra med till livet och samhället.
 • lära dig om hur grupper kan ta oss snabbare till sin angelägenhet.  
 • få verktyg som du kan använda i det du redan gör eller utveckla nya arbetssätt och modeller. Kanske väntar en vision på dig.  Vi äger inte visioner, de äger dig.  

Läs mer om filosofin genom att trycka på programförklaring nedan.

Detta utvecklingsprogram är för dig som vill stödja dig själv i din process till din livsstruktur, din angelägenhet och din grupp. Då krävs inga särskilda förkunskaper. Den grupp som bildas blir som den ska vara och det är en fördel med stor olikhet och erfarenhet. Denna idé är en del av konceptet. Det som kommer att öppna sig är en del av denna grupps resa. Det är en upplevelsebaserad utbildning med personlig utveckling och transformation. Många av dem som har gått tidigare har haft ett avgörande genombrott. 

Om du efter slutfört utvecklingsprogram vill arbeta med andra genom att stödja dem till sitt ledarskap från sin livsstruktur och angelägenhet till sin angelägenhet är det bra om du har erfarenhet av att arbeta med människor. Om du vill stödja andra att lära sig att arbeta med grupper är det bra om du själv arbetar med grupper. Du får diplom att du deltagit i denna utbildning. För att få diplom som systemisk ledarcoach behöver du ha deltagit i hela utbildningen omfattade 21 dagar och haft 6 tillfällen med individuell handledning/session. Du behöver också ha skrivit ett litet arbete om en individ, en grupp, ett bidrag/angelägehet eller något annat vi kommer överens om.

Utbildningen pågår från  20 mars 2020 till 21 mars 2021. Den omfattar 21 dagar under 7 helger. 

 

Detta Utvecklingsprgram förändrar liv!

MARIE FRIDOLF har sin erfarenhet från välfärds- och demokrati utveckling, grupputveckling, ledarskap, samverkan och integrering samt personlig utveckling. I grunden är hon Socionom med en Master i Human Relations och en i Political science. Hon har en fil.lic. med fokus på samarbete och integrering. Hon är utbildad i Processledarskap, System- och kaosteori, Psykosyntes, Psychotrauma, Systemiska konstellation, Reconstructive och Somatic Experiencing. Marie har samlat sin kompetens i det hon kallat Space in between. Hon började att arbeta med sig själv för 30 år sedan för att komma närmare sitt syfte och den hon är i sitt ursprung. För 15 år sedan började hon att arbeta med transformation i kombination med sitt terapeutiska arbete. Det transformerande förhållningssättet har alltmer tagit över hennes syn förändring. För fem år sedan började driva längre utvecklingsprogram för att människor skulle få en möjlighet att komma närmare sitt syfte och livsstruktur samt sin uppgift i livet. Det som är angeläget till livet.   

Tid: 20 mars 2020 – 21 mars  2021 totalt 21 dagar.

Datum: 2020; 20-22 mars, 29-31 maj, 8-9 augusti, 5-6 september, 16-18 oktober och 4-6 december 2020; 5-7 februari och 19-21 mars.

Vi börjar på fredagen klockan 10.00 och avslutar söndag klockan 16.00 

Plats: Fyradalersgatan 44, Göteborg 

Pris: 29 400 kronor exkl. moms (36 750 inkl. moms). Du betalar 4 200 exkl moms (5 250 inkl. moms) inför varje modul eller 2 452 exkl moms (3 065 inkl. moms) i 12 månaden. Kaffe, te och lunch inkluderas i priset. 5 tillfällen med individuell supervision/session tillkommer om du vill ha diplom som systemisk ledarcoach. Priset är 640 kronor exkl. moms totalt 3 200 kronor exkl. moms. Delbetalning kan ordnas. Anmälan är bindande. Efter den 1 mars betalas avgiften inte tillbaka och därföre en debiteras en anmälningsavgift om 1000 kronor. 

Om du anmäler dig innan den 1 mars erhåller du en rabatt på 1000 kronor på kursavgiften (ej supervision).  

Mer information & anmälan: 

Marie Fridolf 070 981 29 63

marie@mariefridolf.se

Läs mer nedan under programförklaring

Sista anmälningsdag är den 15 mars. 

Du kan också använda formuläret för bokning och frågor.