Utbildning om din livsstruktur

Din livsstruktur, en gåva till livet

Din livsstruktur, en gåva till livet – målgrupp: du som vill komma närmare din livsstruktur/ditt livsmönster som var där från början med stöd av konceptet ”Space in between”. Du får också lära dig att möta människor på ett systemiskt, holistiskt och intuitivt sätt. I utbildningen varvar vi teori, övningar och personligt arbete. Efter utbildningen ska du har ökat din förståelse för människor två strukturer; överlevnadsstrukturen och den livsstruktur som var där från början. Du ska ha blivit klarare i din struktur. Vi människor är så rädda för att skapa vår struktur och associerar ofta struktur med att någon annan bestämmer såsom det ofta är i organisationer. Struktur i ditt liv handlar om vilket samlat mönster som är din väg och hur du skapat andra mönster för att hindra den vägen. Vi kan se på en människas kropp vilken livs- och överlevnadsstruktur de har. Egenansvar är nyckeln till ett öppnande. Utbildningen omfattar 3 ggr 2 dagar. Nästa utbildning startar i maj 2020.