Den nya tidens ledarskap - att leda från mellanrummet

Lär dig leda från mellanrummet  och öppna för en ny tid nu! Mellanrummet är denna tid gåva. Där finns allt och samtidigt igenting. När vi vågar släppa kontrollen finns inte ord för vad vi kan skapa från detta ingenting.

 

Det är en myt att vi kan kontrollera något

Tid är nu att öppna andra former av ledarskap och samskapande. Vi tror att vi kan kontrollera allt som sker, men egentligen kontrollerar vi ingenting. Alla dagen modeller av demokrati, ledarskap, gruppdynamik, styrning och ledning kommer i en ny tid att transformeras och växa från de berättelser som skapas idag, De som bär dessa berättelser har en utmanande tid framför sig. Deras uppdrag är att öppna för möten bortom överlevnadsstrategier. Alla våra styrsystem bygger på logiken organisation, så också samarbetets dynamik.

Den dag vi förstår att allt, även mjuka teorier också har en organisatorisk logik, kan vi öppna våra ögon, Ingenting är egentligen känt, det är bara vad vi tror. Ja, då kan vi öppna en ny dörr till det nya paradigmet där vi människor kommer att lära oss att leda och leva på ett helt annat sätt. Paradoxalt nog är det just i välfärdens historia som vi har vår gåva om vi kan låta rötterna förgrena sig på ett helt annat sätt än de gjort hittills. Nya teorier kommer att se dagens ljus. Vi kan aldrig ta in en teori utan att det stämmer med vår egen. Inte heller kan vi bortse ifrån vem som skapar den. Den individ eller organisation som skapar en teori kommer alltid ha med sig sin skuggsida i det arbetet. När den görs synlig och dessutom ideologin görs begriplig öppnas andra förutsättningar. Om en organisation har syftet krig (även om det är försvar) kommer krig alltid att vara med. Om en organisation har syftet religion kommer religionen alltid vara med. Om en organisation har syftet att stödja till försörjning kommer detta stöd alltid finnas där. Om en organisation har syftet att bota sjuka kommer botandet alltid vara där. Vi är ibland mycket naiva och tror att vi kan förändra grundsyftet. Det är inte möjligt! Därför kan nya sätt att organisera välfärden bara växa ur mellanrummet. Inte konstigt alls, så är det också för människan i sig. Överlevnadsstrukturen måste helt krackelera innan en ny struktur kan ta form, och det kommer att göra ont. Då kommer vi också se den själ som döljer sig bakom denna överlevnadsstruktur och där finns något att bygga vidare på.

Mellanrummet styr redan, så varför tveka!

Mellanrummet är denna tids gåva. Där finns allt och samtidigt igenting. När vi vågar släppa kontrollen finns inte ord för vad vi kan skapa, från detta ingenting. Ett nytt ledarskap utvecklas i mötet med det som väntar på att ta form. En viktig förutsättning är att historien inte är med, men paradoxalt nog så är det just från historien detta ledarskap ser dagens ljus. Kraften finns alltid i system, att organisationen skulle ha kraft är en gammal förlegat idé. Den bygger på ett mekaniskt tänkande där det finns en logik som är mätbar. Kraft är aldrig mätbar, den växer ur viljan att ha kraft. Viljan kan aldrig mätas. Ett nytt system väntar – du får nya nycklar hela tiden från dess kärna om du lär dig att följa systemet

Gruppen är central i detta nya system

I en grupp kan vi öppna den låga som brinner för livets angelägenhet växa från gemenskap bortom ambitioner och ett ägande. För det måste vi lära oss att leda utan att leda. Det betyder att gruppen har växelverkan i ett kollektivt ledarskap. Från början hade våra demokratiska församlingar den idén, men de har tyvärr blivit alltmer hierarkiska i in professionalisering av politiken. Ett kollektivt ledarskap betyder att vi behöver lära oss att inte leda. Den grupp vi då hamnar i öppnar mellanrummet så att vi kan bli ledda av gruppens själ. Från gruppen kan det som är en kollektiv angelägenhet växa. Vi har alltför länge lärt oss att vara i grupper från överlevnadsstrategier. Vi behöver nya sätt att möta grupper från livet. I modern tid lär vi oss om svarta hål och de kan inte mötas med strategier, utan bara med mera liv. En grupp är som ett svart hål med massor av liv som vi inte kan kontrollera. Gruppen bär oss och ingen kan leva utan en grupp. Här möter vi sanningen från helt andra perspektiv! Det kräver tillit och åter tillit!

Det finns alltid en ordning i ett system

Den ordningen kan vi inte kontrollera. Visionen kommer först, den skapar oss! Sedan växer strukturen ur mellanrummet. Det är en helt annan struktur än den strategiska organisationsstruktur som vi har idag. Dagens struktur bygger på krig från början, där det var viktigt att ha mål och strategier. Om nu det framtida paradigmet bygger på att människor blir sin egen auktoritet och att vi samskapar så kan vi inte fortsätta med den organisatoriska logiken. En samskapande organism rör sig på andra sätt och varje del är en del av helheten. Allt har samma värde och har ett eget liv. I den form som kan skapas ur detta sätt att se livet är en spegel av organismen. Det är gemenskaper snarare än organisationer. Så var det faktiskt i tidernas begynnelse i välfärden. Vi gick samma i gemenskaper för att samarbeta. Dessa gemenskaper hade ett helt annat kontrollsystem än organisation. Grupperna har ett eget liv.

Det systemiska ledarskapet

Vi kan förbereda oss för det som komma skall genom att studera transformationens faser. En av de första delarna handlar om säkerheten. Den är inte annorlunda än för oss människor. Om vi själva tar initiativ till transformation och möter den på halva vägen gör det inte lika ont. Blundar vi och lossas att allt ska vara som det varit, kommer det att göra mycket ont. Att öppna för att se allt som system med mellanrum som kan öppna för nya insikter och ny fakta kan vi gå med en förändring som ändå kommer att ske.

Det systemiska ledarskapet 

  • ser allt som system och att varje individ påverkar detta system
  • öppnar för det som inte är synligt i mellanrummet
  • ser samband mellan olika aktörer i ett system
  • leder genom att inte leda
  • utgår från helheten och grunden i det som ska ske
  • låter vision ta form utan ambitioner. Låter visionen hålla det som ska ske.
  • öppnar för andra strukturer än överlevnadsstrukturer, de senare handlar om att tjäna pengar, få makt, styra, kontrollera  

De enda som inte klarar av denna form av ledarskap är de som vill leda och de som vill bli ledda. Vi behöver vara riskbenägna när vi bruter igenom till ett nytt sätt att se det kollektiva, utan att förlora sig själva.  

VI är här för att förändra

MARIKA LAGERCRANTZ har arbetat som skådespelare och regissör under snart 50 år. Hon har arbetat på många scener runt om i vårt land, i norden samt även ute i Europa. 2011-2015 arbetade hon på Sveriges ambassad i Berlin som kulturråd. sedan 2015 är hon ordförande för KLYS, en samarbetsnämnd för Sveriges kulturskapare. Hon har samarbetat med Marie Fridolf i olika ledar– och samarbetsprogram med fokus på konstellationer och berättelser under lång tid nu. Under hösten spelar hon in en TV serie för Netflix i regi av Felix Herngren ”Folk som har ångest” samt en långfilm ”Scapegoat” av Jenny Lampa och Marcus Ovnell. Marika är en berättande kvinna. Hon bär den ljuvligaste visdom om berättelsernas gåva, de berättelser som du har gömt i ditt hjärtats inre rum.

 

MARIE FRIDOLF har sin erfarenhet från välfärds-och demokratiutveckling, grupputveckling, ledarskap, samverkan och integrering, personlig utveckling, terapi och transformation. I grunden är hon Socionom med en Master i Humans relations och en fil.lic med fokus på samarbete och integrering. Hon är utbildad i Processledarskap. Ledarskap och grupp, System och kaosteori, Psykosyntes, Trauma, Konstellationer, och Reconstructive. Under mer än 30 år har hon verkat inom området ledarskap och samarbete.  Marie Fridolf har lång erfarenhet av att följa ledare till sin unika förmåga i samskapandet med andra ledare. Det har öppnat ett helt nytt sätt att se ledarskap, ett ledarskap som växer från mellanrummet. Den nya tidens berättelser visar vägen. Dessa berättelser växer ur gruppens själ, bortom gruppdynamikens överlevnadsstrukturer. Nya strukturer väntar!  Marie har alltid verkat från mellanrummet där nya former öppnas ur tidlöshetens och formlöshetens space. Marie driver idag ett utvecklingsprogram till systemisk ledarcoach och  handleder grupper som verkar i mellanrummet. Hon och Marika började samarbete för mer än 20 år sedan med konstellationer och senare ett utvecklingsprogram för ledare av samarbete.

Detta är en utbildning som vänder sig till ledare verksamma i offentlig sektor. Med ledare avses alla dem som på olika sätt har en ledarfunktion i verksamheter, projekt och processer. Du ska ha en möjlighet att påverka och ha en positiv syn på samarbete. Det krävs inga förkunskaper för att delta. Ett krav finns dock och det är att du verkar mellan organisationer och/eller sektorer,  Du kan vara anställd i offentlig, privat eller ideell verksamhet. Du kan också driva eget företag med uppdrag mot offentlig sektor.  

Tid: 21-24 april 2021. 

Omfattning: Utbildningen omfattar fyra dagar med 5 moduler. Om gruppen känner sig redo att genomföra ett arbete tillsammans kommer två ytterligare dagar att planeras ett halvår senare.

Plats: Fyradalersgatan 44 i Göteborg

Pris: 5 200 kronor exkl. moms. Fika och lunch är inkluderat i priset. 2 600 kronor exkl moms för de två extra dagarna.  

Anmälan: Sista anmälningsdag är den 1 april. Efter den 1 april är anmälan bindande.  

Information:  Marie Fridolf, +46 (0)70 981 29 63 eller marie@mariefridolf.se