När ljuset kommer åter

Kan du hålla ljuset och ändå gå ned i mörkret för att se ditt eget ljus? Då håller du ljuset också för andra på din väg. Ibland går det inte och då blir allt mörkt. Då stiger hon fram ljusbäraren i dig, hon som måste besegra ondskan. Koncentrationen blir då enorm för att kunna hitta en liten spricka dit ljuset kan gå in. Ibland blir allt så ljust att du nästan brinner upp. Då stiger shamanen in, hon som kan få dig att ramla ned i myllan igen. Koncentrationen blir återigen enorm för att kunna hitta vägen ned till underjorden och alla rötter som bär. 

Vad vill de visa nu? Vem är du nu?

I det enkla kan vi mötas från ett öppet hjärta, i det finns ingen återvändo utan bara ett återerövrande. På den vägen kan förening ske, förening till det som livet vill ge. I ett ursprung är allt enkelt, det går djupt och öppnas i havets och skogens mörka vatten. När vi kan se skönheten i allt, också det fulaste och svåraste har allt lösts upp och vi kan börja vår vandring för att expandera den vi är. Ibland är vägen dit snårig och uråldrig. Sakta skalas allt av tills vi är redo att spricka upp igen. Glädjen är enorm när vi kan göra det tillsammans med andra som också vandrar på sin stig till större och större helhet. I djup tacksamhet vandrar vi för att tillsammans öppna för livets mysterium. Det är nu livets magiska ljus är där. Det ljuset innehåller både mörker och ljus och balanserar oss för att vi ska stanna på jorden. Den människa vi är som ständigt tar nya steg i kärlek och smärta kommer vi aldrig att kunna lämna. Både ljus och mörker samt kärlek och smärta är en viktig del i glädjens fönster och i dess förening sker liv. Glädjen är då till allt också det som är mycket svårt att ta in om oss själva och hela mänskligheten. En dag står vi där och tittar ut genom glädjens fönster och förbereder oss för att öppna en helt ny dörr för att gå ut till det som vill ta ny form. I det finns också en sorg, sorgen av att vi väntat så länge. Allt är där för oss människor att ta in om vi öppnar vårt enkla hjärta och vågar vara nära, sköra och sårbara. Frågan du kanske ställer dig är: Vem är jag och vart är jag på väg? Vart tog mitt genuina jag vägen i ett liv av anpassning, kamp och dömande. Kanske börjar du att förstå att dina rötter är vägen hem till dig själv. Ställer du dig dessa frågor vet du också att barnet i dig är vägen hem. Hon som du en gång fick skydda och som du sedan tappade kontakten med. Hon väntar alltjämt och hon är vägen både till ditt jordliga och andliga jag.   

Under en tid nu har Ikaros försökt att komma in på scenen i den svenska folksjälen. Han som måste klara att komma ut ur livets labytint för att komma ifrån det monster som han själv har satt dit. Han skapar sig vingar för att kunna flyga men ack han flög för högt och brann nästan upp och föll så ned igen. Vem möter han väl där om inte Sofia. Hon visdomens Gudinna som puttar oss till mänsklig kraft också när vi brunnit upp och bara aska är. Då är hon där för att möta oss.       

I DENNA RETREAT ÖPPNAR VI FÖR

  • det magiska ljuset som stödjer oss till vår läromästare som puttar oss tillbaka till vår väg för att hämta hem än fler versioner av vår själ, en resa som aldrig tar slut. 
  • de kollektiva trauman som visar sig i denna tid som tar oss människor till botten om vad livet är.   
  • att i samklang med naturen i energivandringar ta oss till platser där mötet med jorden och universum öppnas. 
  • en kraft och visdom i oss själva, i gruppen och i det kollektiva medvetandet bortom det vi kan förstå och förklara. Det som vill visa sig kommer att visa sig.
  • det mystiska och magiska som öppnar ett förtrollat landskap i stöd till världens re-mytologisering. 

Vi arbetar med meditationer, visualiseringar och ett kroppsbaserad energiarbete genom fältet totality för att öppna för livets övergångar. Ritualer är också en stor del av wokshopen. 

Vi kommer att vara både inomhus i Änggården och utomhus i Änggårdsbergen. I dessa båda har skapats en plats som håller människors möten med sitt ursprung. Den platsen är inte på något sätt personlig och tillhör inte någon människa. Den är bara där för dem som är villiga att möta sig själva i totalitet med sig själva och allt liv. Vi kommer att vara i tystnad, men också i samtal under helgen. 

 

VÄLKOMMEN TILL EN SJÄLSRETREAT I MÖTET MED EN NY DEL AV DIN SJÄL

VÄLKOMMEN DU

Vi vänder oss till dig som öppnat för att ta dig ur dina överlevnadsmönster för vandra än mer med din själ till den du är i ditt ursprung. Kanske du bara är ”lost” sedan en tid och behöver en liten puff tillbaka till din väg. Kanske har du svårt att härbergera allt som sker i världen just nu och behöver stöd i att se det större perspektivet. Då är detta en retreate för dig! Den verkar i det kollektivas landskap samtidigt som du får möjlighet att hämta hem nya perspektiv för att kunna öppna nya dimensioner i mötet med din själ. Ditt jobb är att expandera din personlighet när din själ tar nya steg för att kunna bidra på ett annat sätt än du gjort hittills i världen.

RITUAL

Lördagen den 2 april börjar vi en ritual som pågår i 21 dagar för att öppna inför helgen. När du anmäler dig kommer du att få del av denna ritual där du ska börja. Du är välkommen att delta på ditt sätt där du är. Det finns inget krav att göra dessa ritualer inför retreathelgen. Det är bara en möjlighet som öppnar. Teamat för ritualen är: Vilken väg väljer du? Utmaningen är att inte värdera eller tolka dessa meningar nu. Det som vill visa sig kommer att visa sig i den ordning som det vill visa sig. Det bästa sättet är att säga till sig själv är: jag förstår ingenting och det är aldrig som jag tror.

 Kanske är det just du som ska få del av och bidra till denna mytologins transformation i ett djupt personligt arbete.

 

Min resa genom livet kan beskrivas i orden: ”Min själ är inte till salu”. Den resan sker med stöd av vår inre läromästare som jag också kallar vårt hjärtas själv, den läromästaren som leder vår själ hem till vårt ursprung. För mig har det varit ett intensivt arbete under trettio år för att jag till slut skulle bryta igenom. Nu har livet fått ett annat skimmer. Livet är så vackert hur det guidat mig för att komma till den plats där jag kunde vandra mellan himmel och jord, till detta mitt ursprung som är och alltid kommer att vara den jag är i mitt andliga jag. Det har öppnat vägen till det kollektiva medvetandet varifrån jag verkar idag. Min bakgrund har jag i demokratins och välfärdens Sverige. I det hamnade jag alltid på platser där något nytt skulle öppnas både i den lokala och nationella demokratin. I det skapade jag nya välfärds- och demokratisystem tillsammans med andra eldsjälar. Rötterna till allt blev allt synligare, också hos mig när jag verkade som chef, ledare, forskare och konsult. Ur det öppnades en ny väg alltmer inåt i mötet med den som är jag. 

Jag utbildade mig och verkade vidare som Psykosyntesterapeut, Familje- och systemiska konstellatör samt som traumaterapeut genom en kroppsterapi – Somatic experiencing och en identitetsterapi – Identity Oriented Psychotrauma. Under samma tid öppnade jag också den shamanska vägen genom Reconstructive och mötet med ursprungsbefolkningen samt vägen som ljusbärare genom en Askhealingutbildning. För mig är alla dessa filosofier och former bara olika vägar att arbeta med energi. Jag har aldrig skummat på ytan i något och har därför alltid gått till rötterna, så också i mitt eget liv. Nu skapar jag ett nytt sätt att arbeta i ett fält, en metod och filosofi jag kallar Totality. Här får vi öppna för och lära oss att leva med vårt ursprung i samskapande med den människa vi är. Vårt ursprung behöver få jordlig form.

VI är här för att förändra liv

Tid: 23-24 april  2022 lördag och söndag klockan 10-16

Plats: Fyradalersgatan 44 Göteborg   

Pris: 2 500 kronor inkl moms. Lunch och fika ingår.  

Mer information & anmälan: 

Marie.Fridolf@humansky.se

Sista anmälningsdag är den 15 april 2022. Rituelen börjar den 2 april. Du får komma in den dag du anmäler dig. 

Du kan också använda formuläret för bokning och frågor.