Möten

Möten

I en värld av möten öppnas vårt medvetande till nya dimensioner. Vi människor kommunicerar på så många olika plan som är så mycket större än de vi kan förstå med våra fem sinnen. När kroppen öppnat för sin multisensoriska förmåga där vår intuition är första steget till andra krafter som styr de steg vi tar har vi öppnat en dörr som vi inte längre kan stänga. Den resan förutsätter att vi både transformerar vårt jordliga jag och öppnar för våra förmågor från vårt andliga jag. De första är ett arbete att ta sig igenom och det senare ett arbete att hämta hem och öppna för det som vi har att bidra med till det kollektiva medvetandet. En dag kan dessa förenas och i det ögonblicket är vi djupt grundade i vårt hjärta i varje steg vi tar.

Varmt välkommen till våra möten som öppnas ur fältet Totality som är en av vägarna för att stödja andra människor till sitt eget fält. Det fält som är vägen till livets källa.

MÖTEN I EN BERÄTTELSE

Under en kväll presenteras en berättelse ur livet. Denna berättelse visar essensen av ett liv. Utan ord och med totalt närvaro kommer vi att visa berättelses mytologi som avkläder sig i en kollektiv kontext. Det öppnar också för denna berättelses ursprung som svävar över den och som under dess förändring har öppnat för dess bidrag till världen. Vi kommer att börja varje kväll med en liten ritual för att släppa taget om det som står i vägen. Livet sveper in och visar vägen.

De som kommer till denna kväll deltar i det som växer fram. Det innebär att vi alla får lära om denna mytologi, som med största sannolikhet också handlar om oss själva.  

SJÄLSRETREATER

Efter varje förkroppsligande kanalisering av kärlekskraften som sker i arbetet med att bygga en bro över mörka vatten bjuder vi in till en själsretreat. Denna bro är ett bidrag nu i den stora fotvandringens tid. Att röra sig här innebär att vi öppnar för större perspektiv och andra dimensioner. Själsretreaten är en öppning för flera att få ta del av hjärtats nya öppning efter varje del. Vi överför energi till kraft. Har du varit med i en retreat är du välkommen också till en helg i programmet DEN URSPRUNGLIGA VÄGEN. 

I reteaten öppnar för det som väntar på ett bli levt inom aktuellt tema. Från den energi som väntar på att ta plats öppnas för att människor ska kunna hämta hem de delar av sin själ som behöver komma hem. Vid den transformationen öppnas vårt ursprung för en stund och vi får en smak av vem vi är. Varje själsretreat föregås av en ritual.

Retreat betyder åter och vi hämtar hem det som energin öppnar för att hämta hem. Våra själsretreater sker i tystnad men på ett helt annat sätt än att bara var tyst. De har inte ett religiöst fokus.Vi samlas både inomhus och ute i naturen. Med moder jord och universums förening är föreningen i oss människor möjlig.Vi vänder oss till dig som på olika sätt börjat att ta dig igenom ditt överlevnadsmönster för vandra än mer med din själ till den du är i ditt ursprung. Det betyder att du får vägledning i ditt liv. 

 

NYA PROGRAMMERINGAR

Ett tvåårigt program startade i oktober 2022 med syftet att öppna den ursprungliga vägen så att vi kan vara tillgängliga för moder jord. Programmet har shamanska förtecken och öppnar för vårt andliga jag i samklang med vårt jordliga jag. Detta är ingen utbildning, det är inte heller ett utvecklingsprogram. Det är en ny programmering och initiering. Arbetet är i första hand för det kollektiva medvetandet och moder jord. Alla som deltar är där på samma villkor. Vi kommer tillsammans att öppna oss som en kanal för det som vill komma ned och upp mycket kroppslig. Det kommer också att vara en mycket personlig resa då vi behöver ta oss igenom allt som är blockerat i våra kroppar för att kunna bli alltmer tillgängliga. Det innebär traumahealing, transformation av överlevnadsstrategier, möten och dialog med vår inre läromästare och sist men inte minst att öppna för vår ursprungsenergi. Vi lär oss att kommunicera på andra sätt än vi är vana vid för att kunna öppna för moder jords och livets övergångar. Allt landar i att vi både lär oss mer om att vara människa och andlig varelse. De verktyg som du kommer att utveckla är dina unika i mötet med den du är. Tillsammans bildar vi ett vackert mönster som öppnar för att dessa unika gåvor ska kunna ”kitta” i varandra för att vi tillsammans ska kunna verka i samklang med moder jord. Vi lär oss att också se energier som inte förkroppsligats. Vi lär oss om energier inom och mellan människor och sist men inte minst om moder jords och universums energier. Vi lär oss möta människor från våra multisensoriska sinnen som de empatiska själar vi är. 

Ett ettårigt program startar i januari 2024 med syfte att öppna för det jorden behöver för att kunna möta energin på olika platser inifrån moder jord. Vi kommer att bli attraherade av olika platser som tar vår uppmärksamhet under en tid. Där väntar något att bli helt. Kanske är det gamla trauman som skett där eller som kommer att ske. Kanske är det krafter i jorden som vill hitta en ny form. Kanske är det andra dimensioner som vill visa sig. Det innebär att programmet kommer att flytta sig runt till olika platser och de som är med behöver vara beredda att resa. Programmet pågår under sex helger 2024 på olika platser i Sverige med eventuell fortsättning 2025 också utomlands. Vi kommer att arbeta lunch till lunch plus resandet före och efter. Däremellan ses vi vid två tillfällen för att återknyta till det som skett. Det kan bli via nätet eller fysiskt beroende på var de som är med i programmet bor. Den första av de sex helgerna ses vi i tre dagar för den nya programmeringen. Vi som deltar kommer att öppna för att kanalisera moder jords energier i mötet med andra dimensioner. Vi lär oss att se moder jords energier. De verktyg som du utvecklar för att vara ett stöd i det arbete som sker är unikt i förhållande till dina gåvor.

ENSKILDA SESSIONER OCH SUPERVISION

De enskilda sessionerna har till syfte att öppna för inre vägledning. Det är inte terapi utan ett möte med din kropp, själ och ursprung. Vi tonar in på ditt fält och öppnar för din guidning som vi genom att låna ut vår kropp förmedlar till dig tills du tar emot det själv. Vi talar med alla våra sinnen; fysiska sensationer, våra känslor, våra tankar. När de börjar att samskapa i din kropp öppnas ett mönster. Kroppen börjar så småningom att tala till sig själv och du lyssnar. Vi expanderar detta till våra multisensoriska sinnen och ditt själs fält. Vilka energier känner du i detta fält, vad observerar du, vad plockar du upp för energi? Nu öppnar vi för det magiska ljuset som fyller hela ditt energifält. Det öppnar för din intuition, ditt andliga fält och guidning. Intuitionen öppnas i hjärtats rum. Nästa steg är att öppna de mystiska sinnena som tar oss närmare vårt själskontrakt om vår livsresa och våra syften. Vi närmar oss din inre vägledning och vem du är i din ursprungsenergi, som är lika gammalt som din själs resa. Sessionerna kommer inte ha denna ordning. Detta är bara ett sätt att visa vad som vi kommer att möta under en och en halv timme. I det blir vi guidade av energin. 

BLOGG

I en blogg följer vi livets kollektiva och individuella själ och hur människan tankar in till denna själ. Ibland sker inbjudan till denna blogg via en vlogg genom att någon i stället berättar muntligt. Några gånger bjuder vi också in till ett arbete utifrån en berättelse, inte utifrån att försöka tolka den utan genom att låta berättelsen ta tag i kroppen och öppna de multisensoriska sinnena. Ur detta skrivs en blogg. Bloggen börjar med en sammanfattning och för att få del av resten behöver du sända ett mail med en mening som en kommentar till det du då får. Att sända ut text utan kommentar leder ingen vart till det samskapande som behöver ske. (smärtsam erfarenhet) i mötet med universum och moder jord. Det blir inget möte som är en förutättning för nyskapande.

Allt är energi, både inom och utanför vår kropp

Allt existerar, även minsta partikel, i form av både materia och som frekvenser (svängningar som bildar elektromagnetiska fält). Alltså även vår kropp. Erfarenhetsmässigt består energi av olika vibrationer. De är basen i vårt kommunikationssystem. Elektriska fält pressas samman eller töjs inom oss själva och i möten med andra människor. Dessa fält har olika frekvenser. Det har kunnat påvisas att energibehandlingar kan läka den fysiska kroppen, även om det inte är bevisat i dagens rådande vetenskap. Men medicinmän och medicinkvinnor med uråldrig kunskap har kunnat åstadkomma stordåd med sina förmågor av energibalansering sedan urminnes tider. Idag blir det än mer tydligt att vi själva kan hela oss som människor också på detta sätt. Än mer kraftfullt blir det i möten med andra människor. När vibrationerna samspelar expanderar människors kroppar. Det är därför det aldrig är en slump vilka människor vi möter och vad vi kan öppna för med energi. Vi behöver inte heller mötas för att balansera varandras energier. Det kan ske på distans. När vi också förstår att alla människor är sammanlänkande i ett vackert mönster blir dessa energibalanseringar än mer påtagligt. Vi kan känna kärlek till den personen och i samma stund kan den personen känna denna kärlek i sin kropp. Tyvärr är det också det motsatta. Det har till och med visat sig att människor kan bli sjuka av andra människors energier på distans. Därför behöver vi kunna lära oss att stoppa energi. Allt detta är också gammal visdom sedan urminnes tider. Vi vet också att allt vi sänder ut kommer tillbaka till oss. 

Lär vi oss att leva i Totalitet med det vi möter har vi förmågan att stödja dessa energibalanseringar. Snabbt ser vi var i kroppen blockeringar finns som vi kan lösa upp. Vi kan också öppna för att sätta gränser till energier som vi inte ska ha av andra människor och av andra energier som inte förkroppsligats. Vi kan bli invaderade av andra människor, av andra dimensioner och krafter osv.        

Vi är alla sammanlänkade i ett vackert mönster som de människor vi är. Både våra energetiska kroppar samt våra hjärtan och de fötter som bär oss visar vägen till mänsklighetens fortsatta själsliga växt. Tacksamheten har inte ord. Den finns där bara i våra kroppar när vi ser att också andra tar de steg vi tar. Vi är också djupt tacksamma till de människor som vågar puffa oss så att vi bryter igenom till dem vi är. Denna resa tar aldrig slut i detta liv. Tacksamheten är också stor för att det ständigt finns mer att lära och ta ansvar för.

Vi är alla sammanlänkade i ett vackert mönster som de människor vi är. Både våra energetiska kroppar samt våra hjärtan och de fötter som bär oss visar vägen till mänsklighetens fortsatta själsliga växt. Tacksamheten har inte ord. Den finns där bara i våra kroppar när vi ser att också andra tar de steg vi tar. Vi är också djupt tacksamma till de människor som vågar puffa oss så att vi bryter igenom till dem vi är. Denna resa tar aldrig slut i detta liv. Tacksamheten är också stor för att det ständigt finns mer att lära och ta ansvar för.