Ingrid Marie Fridolf

Vem är jag som skapat konceptet ”Space in between”

Min livsuppgift

Under mina sista år har jag kommit närmare min livsuppgift och mina syften. Jag brukar säga att vi lever många liv i detta liv och varje övergång kan ta oss till mer växt. För mig är det inte heller någon slump i vad jag gjort professionellt i livet. Det har också tagit mig närmare min livsuppgift. Visdom växer genom att vi tar oss igenom den överlevnadsstruktur som vi skapat tidigt i livet. Den överlevnadsstruktur vi själva skapat består av ett komplext system som vi alla har en möjlighet att en dag ta oss helt ur. Då blir vår livstruktur som var där från början än mer tydlig och vi kan gå ut med våra gåvor i livet på ett helt annat sätt. Vi vet då mer tydligt vad vår livsuppgift är. Under det sista året av mitt liv så har min livsstruktur och ur den angelägenheten till livet blivit allt tydligare.

Mening och passion

Meningen och passionen i det jag gör är att öppna för att flera ska bidra till livets och samhällets förändring in i det nya paradigmet. Jag kan bara göra min lilla bit och jag kan stödja andra till sin. Det gör jag genom att de blir sin egen auktoritet till sin livsuppgift. Jag kan sedan bara stanna utanför den dörr som de som följer mig öppnar, för att de i den vetskapen ska kunna stanna i sin kropp. Först måste vi alla hitta hem till vår kärna, för första gången. Jag blev, och många med mig, så förundrad och förvånad när kärnan öppnades. Det var verkligen inte som jag trodde. 

Min visdom

Jag har också erfarenhet av att sitta fast och tagit mig ur i två komplex som också finns i min familj och i det samhälle jag lever. Här har jag idag min visdom. Jag har också en enorm kraft och den kommer ur min livsstruktur och var given från början. Nu kan jag äga mitt namn och det koncept som nu öppnats. I hela mitt liv har jag alltid varit i detta mellanrum på så många olika sätt, både personligt och professionellt. Där har två delar varit helt avgörande i mitt lärande; kontakt och grupp. Redan som barn visste jag att allt byggde på system, men då kunde jag inte dela detta. Jag kallade det inne i mig ”min magi” och så var jag tyst och hittade mina strategier att behålla helheten. Jag gjorde till exempel en helhet av en del när jag inte kunde få hela bilden i skolan.

”Mitt namn betyder den älskade rebellen som blev en fri varg. Vargens visdom är enkel; det du ger ut får du tillbaka.”

Ingrid Marie Fridolf

Jag har hela mitt liv varit i en ständig förändring. Just nu lever jag mitt tredje syfte i detta liv. Jag har nu skrivit om mitt livskontrakt för tredje gången. Hela mitt liv har jag skapat och levt i ett mellanrum, men med olika innehåll, genom alla dessa syften. Först var det inte våga gå ut i livet som den jag i grunden är, men väl genom att bli rebell och att fightas för de svaga i samhället. Det fick mig att hamna på nationell nivå och driva igenom nya lagar. Detta höll på att ta död på mig själv genom min starka vilja som också fick mig att köra över min egen kropp.

Då för snart 25 år sedan öppnades jag mitt andra syfte: sanningen. Nu öppnades ett helt nytt mellanrum där livet kunde växa och expandera. Det grundade mig och fick mig att växa ner i min kropp. Detta har nu varit mitt liv, i alla mina livsområden. Nu lever jag transparant var jag än är, med familjen, i jobbet, med vänner, på resan, med naturen, i min själsliga resa. Jag har inget att skydda längre. Så många sanningar som uppenbarat sig för mig och för andra under denna tid. Sakta har min starka drivkraft tonat bort och tack och lov så är kampen slut. Jag har kommit mer och mer hem till mig själv till den jag är bortom alla mina överlevnadsstrategier. Bit för bit har jag hämtat hem mig själv. Idag vågar jag stå där i min fulla kraft.

                                                                                                  ____________________________

Det var då hon kom, den rebell jag egentligen är; hon som går sin egen väg. På den vägen har jag nu prövats en tid. Nu finns inte minsta fight kvar.

                                                                                                   ____________________________

Jag har inget att dölja eller förvara. Alla människor har ett eget ansvar i det de gör och i detta kan jag inget göra. Jag kan inte påverka någon som inte vill. Jag kan bara bidra med min del och ägna mig åt att utvecklas i min fulla potential. Jag är den jag är i min ansvarighet för mitt liv.

Nu öppnas mitt tredje syfte som handlar om att gå ut världen med mitt sanna jag, ett öppet hjärta och helt naken från min själ med den låga som brinner än för människors och samhällets utveckling. Det var då ett nytt koncept öppnades ur mellanrummet. Min rebell blev än tydligare i sin kraft och mod. Jag kunde till slut ta mig ur mitt mönster som också var min familjs och samhällets mönster. Jag tar nu bara ansvar för mina handlingar. I mitt första syfte gjorde jag karriär, i mitt andra kom jag hem till mig själv och till livet och nu arbetar jag för livet. När hon min rebell visade sig i en ny form bestämde sig min visa kvinna i mig, som varit med från början, att till slut dansa med rebellen. De har nu för en stund blivit en kropp, tills ett nytt mellanrum behöver skapas!

Min professionella resa går hand i hand med min personliga resa. Det jag gjort i privatlivet har jag också gjort professionellt. Jag har i hela mitt liv arbetat med grupper, först som chef och ledare, vidare som konsult med ledarutveckling, samverkan och utveckling av professionella grupper. Senare arbetade jag med terapeutiska grupper och så grupper till transformation. Min erfarenhet kommer från välfärd, ledarskap och demokrati, samverkan, utveckling av grupper och system och personlig utveckling. Jag har erfarenhet av att arbeta i privat, offentlig och ideell organisation. Jag har arbetat både på lokal, regional och nationell nivå. Jag har alltid samtidigt arbetat både på individuellt, grupp och kollektiv nivå var jag än har varit. Min erfarenhet är att kollektiv förändras genom individuella förändringar, och att grupper skyndar på denna process. Mina konsultuppdrag har handlat om utvärdering, verksamhetsutveckling och ledarutveckling, men framförallt om samarbete. Mina uppdrag i personlig utveckling har handlat om processgrupper med personlig utveckling, psykosyntes och terapiterapi samt individuell och kollektiv transformation. Jag har då både arbetat individuellt och med grupper.

I grunden är jag socionom med en Master i humans relations och en i political science. Jag forskade också under 10 år med fokus på samarbete på individuell, kollektiv och strukturell nivå. Jag har en fil lic. i samarbete och integrering. System, och kaosteori blev tidigt mitt redskap tillsammans med inre och yttre ledarskap och inre och yttre gruppdynamik. Senare utbildade jag mig till psykosyntes- och traumaterapeut med alltmer blev mitt fokus mer kropp, energi och det omedvetna. Det gjorde att jag också utbildade mig i Somatic experiencing (en kroppsterapi utifrån hjärnan och hjärtat) och i systemiska konstellationer (går till det omedvetnas mönster). Där lärde jag mig arbeta med energi och tog det ett steg vidare när jag lärde mig arbeta med Reconstructive, en metod för transformation.

Jag var anställd fram till 2002, alltid på uppdrag där jag fick skapa förändring och nya strukturer som chef, ledare, konsult och projektledare. Jag startade mitt företag Ideelle 1997 och drev det först på deltid och from 2002 på heltid. Jag fortsatte där mitt arbete som konsult samtidigt som jobbade alltmer med personlig utveckling. Jag arbetade då med tvärsektoriella ledarskaps- och samarbetsgrupper, processgrupper, gruppterapi och transformation.

                                                                                     ______________________________

Förändring har varit och är min drivkraft i allt jag gjort. Jag har alltid varit anställd i ledande positioner med ansvar att skapa nytt. När jag blev konsult och senare terapeut har fortfarande förändring och utveckling varit min drivkraft, men nu än tydligare inifrån och ut. Vi kan aldrig få människor att samarbeta eller utveckla sig själva om de inte vill.

                                                                                       ______________________________

År 2015 lämnade jag alla mina konsultuppdrag och fokuserade helt på det Institutet som jag då bildade; Humansky – institutet för Reconstructive och trauma. I det arbetade jag med workshops och en ettårig utbildning i syfte att komma hem till sin livsstruktur, parallellt med att jag arbetade som terapeut med fokus på psykosyntes och trauma. Jag var processledare vid Psykosyntesinstitutet under flera år och blev sedan lärare vid International Reconstructive Integrative Holistic school i Sverige och i andra länder, den skola vars koncept jag var med och skapade och sedan höll under många år. Under många år var Sverige det enda land som utbildade personer i Reconstructive. Jag var ansvarig för den svenska skolan. 2018 lämnade jag skolan och omvandlade mitt företagande igen. Jag är en ”byggare” och detta var den sista gången jag byggde strukturer för andra. Min väg är nu att bygga en struktur till min angelägenhet och en sån struktur som äger ingen. Den visionen kom i delar bortom vad jag i stunden kunde förstå. Jag valde nu också att lämna mitt arbete som terapeut. Allt blev tydligt, min livsväg och den struktur som jag nu ska bidra med till livets angelägenhet. Det betyder inte att jag på något sätt är klar med mitt lärande, det kommer att pågå till jag dör.

Nu bygger jag  igen, denna gång inte för någon annan eller för mig själv. Denna gång bygger jag något som tillhör livet. Jag har bara fått glädjen att en tid verka inom detta koncept. Min passion är att andra ska finna sin kreativitet och växt från mellanrummet, skapa sina affärer från livets angelägenhet och verka i världen. Det är inte litet inte stort, det bara är.     

 

En livsresa som aldrig tar slut

MarieFridolf-spacetags

När ödet föll på plats

MarieFridolf-spacetags