Livets vackra mönster i dig

Vi behöver ära vårt unika sätt att få ihop allt inne i oss

Vet du att därinne och därute alltid är detsamma!

Nu kan du lära dig att skilja egots och själens röst och ditt unika sätt att möta dessa! 

Helhetens energi tar dig dit!

Gör vad som helst, men förbli i vila inne i dig!

Lär dig förstå hur ditt livsmönster som mellanmänskligt fenomen kan öppna din livskraft.

Det paradigm vi lever i idag som frodas av vårt sätt att konkurrera, jämföra, offra, vara speciella och ta kraft/ge kraft, kommer sakta att tona bort. Detta ersätts av det nya paradigmet som vi längre varit på väg in i, det som bygger på samskapande. Det första samskapandet sker inom oss mellan egot och själen. När de kan förenas är allt möjligt. Då öppnas en tredje dimension, och en fjärde, och en femte osv. Vi behöver arbeta hårt för att komma till den punkt då vi är fria att bidra med det som expanderar våra handlingar, relationer och möten, och inkluderar istället för att exkludera. När vi öppnar dessa ögon börjar vi att förstå vad samskapande egentligen innebär. Detta öppnar för ett helt nytt ledarskap – att kunna leda från mellanrummet. Också det behöver först ske i oss själva. Hur leder du dig själv från mellanrummet? Ja, det får du veta mer om i denna workshop. När du gör detta kommer du att se att alla är ledare därute. Det går inte att samskapa om vi bygger in hierarkier. Det alla bidrar med har ”samma” värde oavsett hur mycket var och en har investerat. Alla människor har ett vackert livsmönster som kan åter komma till uttryck när vi bit för bit låter vår överlevnadsstruktur transformeras. När den till en större del av den krackerlerar kommer vi igenom och hem till oss själva, till den vi är i vårt ursprung. Jag kallar det övergången mellan det nya och gamla paradimet inom oss. Mellanrummet håller övergången och de vackraste av alla våra inre mönster kan bli synliga. Alla våra perspektiv ändras och vi börjar att se världen på ett helt annat sätt. Nu kanske kan börja förstå vad kärlek är! Så kommer en tid av återhämtande sedan är det åter dags att från vår kärna i vår livsstruktur hämta hem alla gåvor som vi tidigt gömde i denna vår överlevnadsstrukur. Det är denna process som är vår visdom och den är vår gåva till livet från de vackraste mönster av kärlek.      

I denna workshop arbetar vi med våra livsmönster för att öppna dörren till en “ny identitet”. 

  • Vi lyssna bakom orden, öppnar för nödvändigheten och lär oss att agera från vad som kan skapa förändring.
  • Vi öppnar för det inom oss, det mellan människor och det som är bortom det personliga som vi inte alltid förstår. Vi stannar med frågan: finns det en universell vilja och i så fall hur ser jag på den? 

Allt detta kan öppna för att ”ett plus ett kan blir tre” inom oss, mellan människor och i grupper. Något nytt kan skapas, något vi aldrig hade kunnat föreställa oss. Detta på grund av att allt vi gör hela tiden når balans och får ”samma” värde. Det blir ett personligt lärande både om dig själv, om grupper och om ledarskap, det ledarskap som alla har i gruppen på olika sätt.

MARIE FRIDOLF är i grunden Socionom och har en master i Human Relations och filosofie lic. i i samarbete och integrering. Hennes erfarenhet kommer från välfärd, demokrati, ledarskap, samarbete, system och personlig utveckling både som anställd, konsult och forskare under mer än 30. För 20 år sedan vill hon fördjupa sig mer i mänskliga relationer och utbildade sig till psykosyntes- och traumaterapeut. Hon fortsatte sedan men systemiska konstellationer, somatic experiencing, psychotrauma och reconstructive. Idag lever hon helt “naken” från sin själ med ett öppet hjärta. Hon har skapat konceptet Space in between och öppnar ny för upplevelser som baseras på en “väl” färd. I betydelsen säker resa/färd. (Surely journey). Detta är en ny del i konceptet som också öppnar ett helt nytt ledarskap.  

Tid: 14 mars 2020

Lördag 10–18  

Plats: Fyradalersgatan 44, Göteborg 

Pris: 1 200 exkl. moms (1 500 inkl. moms).  Kaffe, té och lunch inkluderas i priset.

Mer information & anmälan: 

Marie Fridolf 070 981 29 63

marie@mariefridolf.se  

Du kan också använda formuläret för bokning och frågor.