Livsenergin blir annorlunda

Varje steg vi tar i denna expansion av medvetandet tar oss närmare den vi är i vårt ursprung. Resan blir mer sanningsenlig men knappast lättare. Expansionen ändrar också hela vår livsenergi, den livsenergi som är den vi är. Det är så vi människor söker varandra, genom livsenergin. Vill vi kämpa, letar vi upp dem som vill kämpa! Är vi ett offer och vill stanna där letar vi upp dem som vi kan göra till förövare. Vi letar då också upp andra offer, där vi kan döma tillsammans. Om någon bryter sig ur det mönstret, blir den personen direkt förövare. Är vi hjälpare letar vi upp andra att hjälpa så vi har dem i vårt garn! Då slipper vi att se oss själva som offer och förövare. Men betänk att när vi hjälper någon bjuder vi samtidigt in offer och förövarenergin. Varje steg vi tar i denna energi gör oss till förövare. Ju mer vi expanerar vårt medvetande desto längre bort kommer vi från dessa tre energier som bildar syndabockskomplexet. Vi kommer då också längre bort från orakelkomplexet som innebär att vi sitter fast i relationen kropp, själ och ande genom att tro att det är någon annan än jag. Det kollektiva medvetna är också jag, ja i bemärkelsen min lilla prick med mitt ansvar i livets hologram. Jag bidrar med min kropp, min själ och min ande och tillsammans öppnar det det kollektivas själ som väntar på alla dem som ska ta sig igenom ”samma arketyp”. Så är det också med grupper! Det är att öppna det som är gemensamt som gruppens själ vill visa oss. Det är så vi, var och en, som måste ta sig igenom. Det är så energi fungerar, det tar oss till vårt kollektiva ansvar och expansion. Vi kan aldrig gömma oss bakom ett kollektiv, eller en grupp. Men vi kan bidra till ett kollektiva utveckling.

Allt ändras

När livsenergin ändras minns vi inte ens hur det var att sitta fast i denna triangel. Vi är fria och ur den! Det svåraste är nog att våga se det och att våga leva den livsenergi som är den vi är i vårt ursprung i större och större expansion. Det är kärlek!

När vi står där helt nakna i vår själ blir andra rädda! Många försöker att komma dit utan att göra den smärtsamma resa som är en nödvändighet. Vi måste dö, för att komma dit. Vi måste återfödas för att komma dit. Ett hårt jobb!

Vi kastar oss i vattnet för att födas igen! Ja, vi kan drunkna, men då har vi alla fall levt! I det kan ingen, ingen annan människa rädda oss, vi måste rädda oss själv. Om vi har haft en läromästare så är hon eller han inte med oss längre nu! Åtminstone inte som vi tror!

Övning

Dags att släppa taget nu om denna webbkurs! Tillåt dig att se hur dina tankar, känslor och kanske erfarenheter har förändrats. Hur ser du på din livsenergi just nu? Se hur du med din energi möter olika skeenden i livet? Är du beredd att gå in i den transformation som ligger där och väntar på dig?

Tillbaka till:Co-creation in life > Expansion av medvetandet