Space in between öppnar för

DEt som du aldrig skulle kunna tro

Marie är i grunden Socionom och har en Master i Human Relations och i  i Public Relations. Hon har en fil. lic. med fokus på samarbete och integering.  Hon är utbildad till psykosyntes- och traumaterapeut samt i Systemiska konstellationer och i Somatic experiencing. Hennes erfarenhet kommer från välfärd, demokrati, ledarskap, samarbete, personlig utveckling och transformerande arbeten.

 

Välkommen till ett föredrag med Marie Fridolf

Den nya tidens ledarskap handlar om att leda för att expandera och öka sin medvetenhet. Det innebär också att var och en behöver bli sin egen auktoritet och leda sig själva. Leder du andra behöver du bli en av dem.

Vi behöver också gå direkt till kärnan av vad allt handlar om. Expansionen finner vi i mellanrummet (in the space in between)Där kan vi inte prestera fram en förändring, men vi kan lära oss att öka vårt medvetande och öppna för det som är okänt. När vi går direkt till kärnan av det vi vill förändra sparar vi dessutom tid och energi. Då kan vi öppna för det som väntar på att bli levt. Vår inre ledare visar oss vägen till det vi ska bidra med till livet, samhället och världen.

Grupper vi verkar inom är avgörande i denna process. Den nya tidens ledarskap expanderar, inkluderar och öppnar för samarbete. Alla har något att bidra med.

 

Jag hjälper dig att gå till kärnan av det du vill förändra!
 
 

Information

När vi öppnar våra hjärtan till vår livsstruktur, som vi ofta har gjort allt för att undvika, kan vi på ett djupare plan förstå vad vi ska bidra med till livets angelägenhet.

Då behöver vi inte skydda våra gåvor längre och de kan åter se dagens ljus 

När livet känns “hissnade” vet vi att vi är på rätt väg. Inte genom att rusa på, utan genom att stanna upp andas och gå dina nya steg på den väg som bara är din. Din livsstruktur kan skat öppnas. Allt är där alldeles från början, men vårt motstånd är lika stort som vårt syfte. Välkommen till ett föredrag om angelägenheten från vår livsväg. Det som vi kan kalla vår business. 

Praktisk info

Tid: 19 februari 2020 klockan 18-20

Plats: Fyradalersgatan 44, Göteborg 

Pris: 200 inkl. moms. Fika ingår.

Mer information & anmälan: 

Marie Fridolf 070 981 29 63

marie@mariefridolf.se