Föredrag

Jag kommer också ut och håller föredrag om olika teman. Det som ligger mig varmt om hjärtat är samarbete på en individuell och strukturell nivå samt gruppen inre liv som kan snabba på förändringen. Samarbete och ett systemiskt tänk öppnade mitt hjärta i början av 80-talet och därefter har det fortsatt på den vägen. Min djupa tacksamhet till alla som gått före och efter i denna sakta pågående omvandlingsprocess av vårt välfärdssystem. Processen pågår i det tysta, men har också fått alltmer ”makt” i betydelsen att den är svår att stoppa. 

Jag föreläser också gärna om min livsresa och all lärdom ur den. När jag fann min livsstruktur förstod jag meningen med mitt liv och kunde se hur jag tagit mig till den platsen. Allt blev då en gåva. I hela mitt liv har alla grupper jag verkat inom kommit före mig och de har fått mig att växa. Det är aldrig en slump vilka människor som kommer samman.