Vill du öppna för din ursprungsenergi och leva i totalitet med allt och alla?

Den stora fotvandringens tid

Lyssna, hör du sången. Den överförs från hjärta till hjärta. Den talar om en ny tid, en tid i vördnad, kärlek och respekt. I den sången finns ingen klagan, ingen fight och ingen flykt. Sången flyter bara in i allas våra hjärtan. Där slår den sig till ro och börjar gro. Så en dag öppnas detta hjärta och fötterna börjar att bära denna kropp dit universum vill. Den stora fotvandringen har börjat. Helig är varje människa och allt levande på denna jord. Hon väntar nu, ditt ursprung. Det är hon som kan öppna vägen till det ursprungligas helhet i allt.

Vill du öppna för ditt ursprung och leva i totalitet med allt?

Den stora fotvandringens tid

Lyssna, hör du sången. Den överförs från hjärta till hjärta. Den talar om en ny tid, en tid i vördnad, kärlek och respekt. I den sången finns ingen klagan, ingen fight och ingen flykt. Sången flyter bara in i allas våra hjärtan. Där slår den sig till ro och börjar gro. Så en dag öppnas detta hjärta och fötterna börjar att bära denna kropp dit universum vill. Den stora fotvandringen har börjat. Helig är varje människa och allt levande på denna jord. Hon väntar nu, ditt ursprung. Det är hon som kan öppna vägen till det ursprungligas helhet i allt.

De gamla strategierna har tjänat ut sin rätt!

Att leva i totalitet med allt är att vara i flöde med sitt ursprung och allt ursprungligt på denna jord. Vägen dit tar oss igenom alla gamla strategier som hållit oss levande i tider av kaos. De har tjänat ut sin rätt. Ja, alla strategier. Efter genombrottet stannar vår resa som visdom till det kollektiva medvetandet. Vårt bidrag att ta oss ur det gamla paradigmet är där tillsammans med alla andras bidrag på samma resa i samma ögonblick. 

Det är tid för ett överlämnade nu. Det innebär att överlämna sig till allt som sker oavsett om vi anser att det är bra eller dåligt, oavsett om det är glädjefullt eller smärtsamt. Vem och vad överlämnar vi oss till? Till vår själs resa hem med stöd av vår inre läromästare. Vårt högre jag, vårt hjärtas själv, det gudomliga i oss, våra guider, ”spirit”, vad du vill kalla denna läromästare. Detta förhållningsätt öppnar livets transformationer och övergångar. De bidrar till livet och öppnar för att allt ska bli helt.

När mörker och ljus möts öppnas det vackraste av vackrast. Det är vägen till det kollektiva medvetandets landskap som är tillgängligt för oss alla. Vi kan alla välja att möta våra rötter och öppna för vårt genina jag, men det räcker inte om vi ska kunna ta oss igenom kollektiva trauman som påverkar oss sedan urminnes tider. Att ha modet att överlämna sig till det som vill visa sig öppnar våra multisensoriska sinnen bortom det vi kan förklara och beskriva. Där och då öppnas vägen till vårt ursprung, som är lika gammal som vår själs resa. Gränser suddas ut mellan liv och död, allt är i enhet och helhet. Perspektiven blir större och vi vet att hela kollektiv behöver förändras nu. Genom fältet Totality öppnas en energi som tar oss igenom kollektiva trauman. Det fältet öppnas i varje stund som vi gör oss tillgängliga för krafter som söker ett helande. Det öppnar också ett helande av oss själva. Vi får det “på köpet”.

DEt Magiska ljuset

Ingen människa kan utan “övernaturliga krafter” öppna för det magiska ljuset som innehåller både mörker och ljus. Det ljuset är starkare än både kärleken och ondskan som energi.  

DEt genuina gyllene barnet

Barnet visar vägen. Hon visar vägen till den gamla visa kvinnan och den visa mannen i oss. Hon och han som är lika gammal som vår själs resa och de var redan där när vi inkarnerade i detta liv. 

Kroppen på en resa i själens mytologi

Att leva totalt i varje steg vi tar förenar allt och öppnar för re-mytologiserings tid. Livet väntar på att vi ska hämta hem den nya tiden in i vår kropp. 

Tid är nu

Är du beredd att överlämna dig till det som ska ske, för att du ska kunna ta dig till källan av allt liv?

Där möts vi i liv efter liv till den dag ursprunget är där för oss och hela mänskligheten. Då är livet bara ögonblick som vi kan samla i vår gyllene korg till den dag det gyllene barnet är där, hon som stiger fram ur vår gyllene kärna. Hon som är lika gammalt som vår själs resa.

Hjärtats väg tar oss först till vårt jordliga jag för att kunna växa ned på jorden. Vårt jobb är att ta hand om alla våra sårade inre barn så att de kan få växa upp. Dessa överlevnadsbarn är skickliga i sin förmåga att putta bort livet. Älska dem både i sin grymhet och godhet! Då kan vi också älska alla andra i sin grymhet och godhet, en förutsättning för att kunna skapa liv. Allt är precis som det ska, har alltid varit som det ska och kommer alltid att vara som det ska! Med den insikten kan vi till slut inkarnera på denna jord för att fortsätta resan hem till vårt ursprung. Med henne vårt andliga jag är vi ett med allt ursprung på denna jord. Vi kallar henne det gyllene barnet då hon är moder jords och universums barn. I det är vi inget barn, men väl barnlika i vårt sätt

En enda vattendoppe kan få tiden att stanna, allt glider isär och visar vad livet handlar om.