När Empatiska själar kommer hem kan allt hända.

Vill du öppna för den du är bortom vad du kan förstå. Det är då du förstår att dina val alltid är från livets mysterium. Det är ingen slump vad du gjort och hur du levt ditt liv. Det förbereder dig bara på det som ska komma i denna nya tid. Du behöver bara lära dig att se livet precis som det är och transformera ditt mörker!

Dags att bidra från den du är i ditt ursprung bortom dina överlevnadsstrategier

Vi har många olika vägar att närma oss det vi är här för att bidra med, det som ger oss mening och passion i livet. Jag kallar det vår angelägenhet för att tydliggöra att det är angeläget inte bara för oss själva, utan också för människor, samhället och livet i ett större kontext. Det kollektiva medvetandets rötter finns i dig! Det betyder att du kan bidra till något som påverkar den fortsatta utvecklingen. Det är vår livuppgift, den är inte alltid tydligt och behöver inte alls vara stor men den är viktigt. Allt finns redan skrivet! Är du en empatisk själ? En empatisk själ har inget med empati och högkänslighet att göra, dessa båda är snarare strategier bort från den empatiska själen. En empatisk själ är här för att transformera mörker till ljus. I det behöver vi lära oss att sätta gränser för oss själva och andra så vi inte drunknar i alla emotioner. Vägen är ta oss igenom dem när energin så gör utan att vi kopplar dem till någon händelse. Smärtan är stor när vi för första gången kommer i kontakt med vår själ, eftersom också vår själ är lost i den traumatiska barndom som vi valt. Ur den barndomen har sedan strategier skapats av rädsla för att bli exkluderad. Det kan vara att försöka vara till lags, anpassa sig, offra sig, vara duktig flicka/pojke, att bli förälder till sina föräldrar, bära andras mörker, skapa en identitet ur känslighet, bli syndabock mm. Allt har vi skapat tidigt i livet då vi inte passade inte, som den mångdimensionella människa vi är. Om vi dessutom hamnade i en dysfunktionell familj som barn med mycket mörker ville verkligen ingen ha oss. Vi var ju ett hot med vårt ljus. Ja, empatiska själar har just ljuset som sin gåva, som de var tvungen att skydda som barn. 

Helheten öppnas när vi väljer den vägen

Ja, detta vet du mycket om du som tillhör dem som är en empatisk själ. Vägen hem handlar inte om att döma någon utan att ta hand om den gåva din själ har för att ni mer och mer ska kunna bli ett! Helheten öppnas när du väljer den vägen. I varje strategi du skapat har har du gömt en del av denna din empatiska själ. I det arbetet ändras din personlighet gång på gång för att följa din empatiska själs transformation till sitt ursprung.  

För det behöver du någon som kan knyta an till din empatiska själ, någon som gått före, så att du kan knyta an till din själ, livet och det som vi inte alltid kan se. Det är en person som kan se dig och dina gåvor, bortom dina sår och strategier utan att gå med dig in i dem. En empatisk själ behöver en annan väg än att diskutera och gå in i sina sår, eftersom de är oändliga. Därför arbetar många av oss med energi, som kan hela våra trauman utan att vi vet vilka de är. Ibland helar vi det som har hänt oss, ibland det kollektiva och ibland tidigare liv. En gång passade vi inte in, men när vi öppnar för helheten och kan se andra människor bortom deras sår och strategier så kan vi vara ett stöd för dem. 

Är du en empatisk själ? Då vet du att din väg i livet inte alltid varit ”lätt” och många gånger mycket smärtsam. Men det finns vägar ut om du väljer att öppna för att kunna bryta igenom. 

Denna kväll har du möjlighet att 

  • lära dig mer om empatiska själars resa
  • öppna dina ögon för att livet ständigt har nya perspektiv.
  • se hur gruppen kan öppna för förändring som skyndar på empatiska själars resa
  • få exempel på hur vi omedvetet följer det som vi inte kan förstå för att också se att den vägen började du redan vandra för många år sedan.
  • se när du riskerar att bli en kopia av andra (då missar du din angelägenhet)

VI är här för att förändra liv

Allt finns redan skrivit, vårt jobb är att plocka hem det.

MARIE FRIDOLF Marie började att arbeta med sig själv för 30 år sedan för att komma närmare sitt syfte och den hon är i sitt ursprung. Efter att ha gått vägen till mer medvetande, ansvar och självkärlek går hon nu vid empatiska själars sida. Hon guidar andra till sin egen läromästare så att de kan skapa en struktur för sin empatiska själ som är här för att bidra till livet. Det innebär att hon följer sin själ som står i kontakt med den hon är i sitt ursprung. Det är dessa två som står i möte med andras empatiska själar tills personen hittar sin läromästare. Hon är verksam i ett ettårigt utvecklingsprogram för empatiska själar, har workshops och tar också emot individuellt. Att som läromästare och guide öppna för andra innebär ett stort ansvar och behöver ödmjukhet, värdighet och respekt. En läromätares enda uppdrag är att få dem som kommer i hans eller hennes väg att hitta sin läromästare inom sig. Det innebär att personen behöver offra en massa som han eller hon sitter fast i. 

Tid: 11 maj 2021 klockan 18-21.00. Vi börjar med fika. 

Plats: Fyradalersgatan 44 Göteborg och i Änggårdsbergen  

Pris: 750 kronor inkl moms. Fika ingår. 

Mer information & anmälan: 

Marie Fridolf 070 981 29 63

marie@mariefridolf.se 

Sista anmälningsdag är den 6 maj 2021. Max 7 personer. Om du blir sjuk betalas hela avgiften tillbaka. 

Du kan också använda formuläret för bokning och fråg