Bli med din kraft

Vill du ta din kraft till nästa steg och bidra till livet

Vill du öppna för att bli en enhet med dig själv och hämta hem de delar av dig som du splittrat av för att skydda dig. I det arbete vi gör under denna helg öppnas den vägen. Den är magisk och mirakel kan ske. Det är då du förstår att dina val alltid är från det mystiska, det som du inte kan förstår eller förklara. Du behöver bara lära dig att se livet precis som det är och transformera ditt mörker.

När du är hel kan ingen “splittra dig” 

En splittat människa vet inte hur det är att vara i en enhet och helhet med sig själv och därmed kan hon inte heller vara det med andra människor eller med en grupp. Hon är så van att splittar och gör så omedvetet också med andra och i en grupp som är nära att nå platsen av enhet. Vi behöver arbeta hårt för att komma till den punkt då vi är fria att bidra med det som expanderar våra handlingar, relationer och möten i vårt bidrag till världen. Den vägen öppnas när vi blir mer och mer hel. En människa i enhet kan ingen splittra. Det kräver gränser och åter gränser för oss själva och andra så att vi kan stå i vår fulla kraft. Gränser mot den delen av oss som splittar oss och gränser mot dem som försöker splittra oss. Inget är gratis! När vi öppnar för att se vad vi gjort mot oss själva och andra, ser vi hur vi fastnat i vårt sårade barn och hur vi drar in andra för att bli sårade. Ja, tills den dag vi inte blir sårade längre. Den dagen är nu! 

Helheten öppnas när vi väljer den vägen

Det finns alltså en annan väg, men då behöver vi offra vårt allra heligaste för ett större syfte. Det svåraste av allt är nog att ”offra” de strategier vi levt med som skyddat oss, de som vi är så blinda för. Men vi behöver också ”offra” det som vi tror är vårt till ett större syfte. Kanske håller vi en gåva vi fick som barn. Den gåvan är för alla om de inte missbrukar den för eget syfte. Det är en svår balans! En dag kanske vi möter någon som har modet att guida oss till den smärtsamma sanningen.

Det öppnar för att  vi kan bli vår egen ledare och från det kan vi bli använda i det som är större än oss. Det kommer inte till oss utan genom oss, om vi inte blockerar oss. I ett samskapande kräver energin mer av oss, och samtidigt får vi också mer. När transformation sker, sker mirakel för alla i detta samskapande. Det alla bidrar med har samma värde oavsett hur mycket var och en har investerat.  

I denna workshop öppnar vi för:

  • Vår inre och yttre kraft som är här för att ta oss till ett större syfte. Då förstår vi också, att vi inte förstår.
  • Nästa steg på vår resa när vi leder oss själva. Det som verkar inom oss (Intrapersonalla) i mötet med andra människor (interpersonella) och det som är bortom det personliga (transpersonella).

Det blir ett personligt lärande både om dig själv, om grupper och om ledarskap, det ledarskap som alla har på olika sätt. Vi är här för att skapa nu och lämna allt som vi sitter fast i och ”offra det som vi hållit så hårt” så att livet kan flöda. 

Vi som samskapar i denna workshop, står i vår fulla kraft som de empatiska själar vi är, efter att hämtat hem mer och mer av vår skugga. Vi vet också hur empatin kan stå i vägen för att andra ska få möta sin smärta för att växa som människa och till den andliga varelse de är. Idag arbetar vi, i mötet med andra, med energi. Egot och själen öppnas när energin visar vägen. Egot och själen har bara olika sätt att möta transformationens kraft. Det är starka krafter som är i omlopp när vi hittar vägen till helande. Vad kraft handlar om vet vi när vi lever nakna från vår själ. Det öppnar en helt ny personlighet, empatiska själars personlighet (när vi har tagit oss igenom).

 

Världen behöver människor som kan stå i sin fulla kraft utan att ta av andra eller ge bort sin egen

Det öppnar för en större kraft än vad en enskild människa någonsin kan erfara alldeles själv

ANNIKA FJÄLLBORG har sin professionella bakgrund inom kiropraktik, psykosyntes, trauma, reconstructive och systemiskt ledarskap. Hon är idag verksam som systemisk ledarcoach från konceptet Kirosyntes. Hon är född och uppvuxen i Sundbyberg och har också sina rötter i Jukkasjärvi.

Annika har under många år öppnat hjärtat för vår kropp och vårt ursprung från långsamhet och djup närvaro. Hon kan samarbeta med en kropp från inre visdom, både människans och djurens. Att överlämna sig till hennes händer när hon håller dig nära sin kropp, för att lösa upp det du har i kroppen, är magiskt. Du vet att hon aldrig gör något om du inte vill. Hennes känslighet för denna kropp och dess ursprung öppnar en vördnad och ödmjukhet till livet. Den stilla dans som skapas tar dig till platser du aldrig vågat gå förut. Hon är en klippa i alla grupper där hon också öppnar för gruppens själ. Det är så hon ärar sitt folk. Under många år nu har jag verkat tillsammans med Annika. Det är gåva att få dansa med henne för att i stunder bli en kropp i mötet med andra. Jag vill varmt rekommendera henne till dig som vill öppna för långsamhet och närvaro i vördnad till livet och dig själv.”  Marie Fridolf

MARIE FRIDOLF har sin professionella bakgrund inom demokrati, välfärd och styrning och ledning, systemiskt ledarskap, psykosyntes, konstellationer, psychotrauma, somatic experiencing och reconstructive. Hon är idag verksam som systemisk ledarcoach från konceptet Space in between. Hon är född och uppvuxen i Falun och bor idag i Göteborg. 

Marie Fridolf gav mig chansen att gå det ettåriga programmet och jag är så tacksam över att jag tog den chansen och blev en i gruppen. Hon följde oss, utmanade oss, överraskade oss, skrattade, vandrade och dansade med oss; alltid ärlig, modig, uppriktig, generös, professionell och prestigelös, med en osviklig intuition och timing. Marie låter andra leva sina liv utan att lägga sig i och har en djup respekt för sitt eget och andras liv. Det är en viktig och ganska sällsynt egenskap, som är oerhört viktig för att kunna arbeta med människor och kunna mötas på riktigt, i alla aspekter av våra verkligheter. Marie ger dig inga färdiga lösningar men följer dig, utmanar dig och gläds med dig då du hittar dina egna; hela tiden fullständigt närvarande. Så kan hela jag expandera och växa på ett sätt som jag aldrig hade kunnat göra på egen hand. För detta är jag innerligt tacksam.Annika Fjällborg

Tid: 13-14 mars 2021 lördag klockan 10-18.00 och söndag 10-16.00

Plats: Rosenlunds sjukhus, Tideliusgatan 12, Stockholm  

Pris: 2900 kronor inkl moms. Lunch och fika ingår.  

Mer information & anmälan: 

Annika Fjällborg 

kirosyntes@gmail.com eller 0706656455

Sista anmälningsdag är den 1 mars 2021.

Du kan också använda formuläret för bokning och frågor.