DEn rena kraften öppnar för mirakel

Vill du öppna för livets mirakel, bli överraskad varje dag och därifrån bidra till livet

Vill du öppna för att bli en enhet med dig själv och hämta hem de delar av dig som du splittrat av för att skydda dig tidigt i livet. I det arbete vi gör under denna helg öppnas den vägen. Den är magisk och mirakel kan ske. Det är då du förstår att dina val alltid är från det mystiska, det som du inte kan förstår eller förklara. Du behöver bara lära dig att se livet precis som det är och transformera ditt mörker, det mörker som du försöker att lägga på andra. 

När du är hel kan ingen “splittra dig” 

En splittat människa vet inte hur det är att vara i en enhet och helhet med sig själv och därmed kan hon inte heller vara det med andra människor eller med en grupp. Hon är så van att splittra sig, och gör det också omedvetet med andra för att ta an dem det de inte fick som barn. Människan är fenimal på att manipulera andra för att ta utan att be om lov. Vi är suveräna på att lägga vårt mörker på andra. Det vi inte vill ha. För det mesta handlar det om våra förövarenergier. Det sker ofta när andra sätter gränser till oss så att vi inte lämgre kan ta deras kraft. Vi behöver arbeta hårt för att komma till den punkt då vi är fria att bidra med det som expanderar våra handlingar, relationer och möten i vårt bidrag till världen. Den vägen öppnas när vi blir mer och mer hel. En människa i enhet kan ingen splittra. Hon står i sin fulla kraft. Det är också då hon kan vara tillgänglig för det gudomligas och moder jords kraft. Det kräver gränser och åter gränser för oss själva och andra så att vi kan stå i vår fulla kraft. Gränser mot den delen av oss som splittar oss och gränser mot dem som försöker splittra oss. Inget är gratis! När vi öppnar för att se vad vi gjort mot oss själva och andra, ser vi hur vi fastnat i vårt sårade barn och hur vi drar in andra för att bli sårade. Ja, tills den dag vi inte blir sårade längre. Den dagen är nu! 

Helheten öppnas när vi väljer den vägen

Det finns alltså en annan väg, men då behöver vi offra vårt allra heligaste för ett större syfte. Det svåraste av allt är nog att ”offra” de strategier vi levt med som skyddat oss, de som vi är så blinda för. Men vi behöver också ”offra” det som vi tror är vårt till ett större syfte. Kanske håller vi en gåva vi fick som barn. Den gåvan är för alla om de inte missbrukar den för eget syfte. Det är en svår balans! En dag kanske vi möter någon som har modet att guida oss till den smärtsamma sanningen. Det är inte “jag” längre utan “vi”. Vi kommer enbart från ett större syfte.  

Det öppnar för att  vi kan bli vår egen ledare och från det kan vi bli använda i det som är större än oss. Det kommer inte till oss utan genom oss, om vi inte blockerar oss. I ett samskapande kräver energin mer av oss, och samtidigt får vi också mer. När transformation sker, sker mirakel för alla i detta samskapande. Det alla bidrar med har samma värde oavsett hur mycket var och en har investerat.  

I denna workshop öppnar vi för:

  • Vår inre och yttre kraft som är här för att ta oss till ett större syfte. Då förstår vi också, att vi inte förstår.
  • Nästa steg på vår resa när vi leder oss själva. Det som verkar inom oss (Intrapersonalla) i mötet med andra människor (interpersonella) och det som är bortom det personliga (transpersonella).

Det blir ett personligt lärande både om dig själv, om grupper och om ledarskap, det ledarskap som alla har på olika sätt. Vi är här för att skapa nu och lämna allt som vi sitter fast i och ”offra det som vi hållit så hårt” så att livet kan flöda. Vi arbetar med energi som öppnar oss bortom vår kontroll, en transformtation kan då ske. Egot och själen öppnas när energin visar vägen. Egot och själen har bara olika sätt att möta transformationens kraft. Det är starka krafter som är i omlopp när vi hittar vägen till helande. Vad kraft handlar om vet vi bara när vi lever nakna från vår själ. Det öppnar en helt ny personlighet, empatiska själars personlighet (när vi har tagit oss igenom). Det är då vi är vuxna för första gången. 

 

Världen behöver människor som kan stå i sin fulla kraft utan att ta av andra eller ge bort sin egen

Det öppnar för en större kraft än vad en enskild människa någonsin kan erfara alldeles själv

MARIE FRIDOLF är i grunden Socionom och har en Master i Human Relations och i  i Public Relations. Hon har en fil. lic. med fokus på samarbete och integering.  Hon är utbildad till psykosyntes- och traumaterapeut samt i Systemiska konstellationer, i Somatic experiencing och Reconstruktive. Hennes erfarenhet kommer från välfärd, demokrati, ledarskap, samarbete, personlig utveckling, terapi och transformerande arbeten. Individuella och kollektiva trauma har haft en viktig del genom åren. 

Marie började att arbeta med sig själv för 30 år sedan för att komma närmare sitt syfte och den hon är i sitt ursprung. Efter att ha gått vägen till mer medvetande, ansvar och självkärlek går hon nu vid empatiska själars sida. Marie står i sin fulla kraft efter att hämtat hem mer och mer av sin skugga, ett arbete som pågår hela livet. Hon vet hur empatin kan stå i vägen för att andra ska få möta sin smärta för att växa som människa och till den andliga varelse de är. Idag arbetar hon bara med energi som öppnar liv. Hon guidar andra till sin egen läromästare så att de kan skapa en struktur för sin empatiska själ som är här för att bidra till livet. Hon är verksam i ett ettårigt utvecklingsprogram till systemisk ledarcoach, har workshops och tar också emot individuellt. Att som läromästare och guide öppna för andra innebär ett stort ansvar och behöver ödmjukhet, värdighet och respekt, men också en tydlig gränssättning till den som tar eller ger bort sin kraft. En läromästares enda uppdrag är att få dem som kommer i hans eller hennes väg att hitta sin läromästare inom sig. Det innebär att personen behöver offra en massa som han eller hon sitter fast med. 

Tid: 10-11 april 2021 lördag klockan 10-18.00 och söndag 10-16.00

Plats: Fyradalersgatan 44 Göreborg

Pris: 2900 kronor inkl moms. Lunch och fika ingår.  

Mer information & anmälan: 

Marie Fridolf 

marie@mariefridolf.se eller 0709812963

Sista anmälningsdag är den 1 april 2021.

Du kan också använda formuläret för bokning och frågor.