Varmt välkommen till våra aktiviteter just nu

Ser du människan och samhället som själfullt och vill själv bli mer intuitiv? Vill du nå till kärnan, och släppa ”kampen” men vet inte hur? Vill du expandera med lätthet och glädje? Vill du bidra till samhällets utveckling genom nätverk, nytänkande, din angelägenhet (vad du vill bidra med), med nya sätt att tänka, nya strukturer?  Vill du lära dig att se det större perspektivet och ett systemiskt förhållningsätt?

Då är detta något för dig! 

 

Du kan välja att komma till våra workshops för att komma närmare dig själv. Det går inte att förstå detta arbete om man inte uplever det. Det finns också möjlighet att komma till individuella sessioner under kort och lång tid samt supervison. Du kan också välja att öppna för din väg till din livsuppgift genom att gå det ettåriga programmet till Systemisk ledarcoach. Programmet vilar på konceptet Space in between för att deltagarna därifrån ska kunna öppna det koncept som väntar på dem när de tar sig igenom sina affärer. Din ordning i hur du lever ditt liv öppnar också för hur du kan möta detta koncept. För den som vill följa mig på webben så gör jag filmer på Youtube och webbkurser. Jag skriver också blogg där du kan följa konceptets utveckling. Jag verkar oss som konsult och handledare i välfärdens samarbete. 

Då och då har jag föredrag för att presentera konceptet och det nya som öppnar sig. Om du följer kalendariet finns där alla aktiviteter, då även föredragen. De är kostnadsfria! 

 

Systemisk ledarcoach

Gedigen ettårig upplevelsebaserat utvecklingsprogram där du lär dig använda konceptet Space In Between och öppna för ditt eget koncept från din livsstruktur och din angelägenhet. Nästa program börjar i augusti 2021. Läs mer om syfte och målgrupp. Här finner du också röster från några som gått tidigare.

Workshops

Ett sätt att pröva på vårt arbete

Varje år erbjuder vi workshops med olika teman för att öppna för nya angelägenheter på en individuell och kollektiva nivå. Workshopen omfattar en dag och hålls en gång i månaden. Det är aldrig en slump vilka som kommer till dessa workshops och det är alltid precis som det ska vara. Gruppen som bildas är där före de som kommer.   

Individuella Sessioner & Supervision

I mötet med dig själv 

Du möter dig själv, din profession, ditt företag, ditt ledarskap ur ett systemiskt förhållningssätt. Grunden till alla förhållningssätt i mötet med dig kommer från hela mitt liv. Jag har erfarenhet från många olika branscher och utbildningar. Idag verkar jag som systemisk ledarscoach och läromästare. I det har jag erfarenhet som ledare, medarbetare, konsult, terapeut, lärare, vägledare, läromästare och sist men inte minst som människa. Min visdom har jag ur min historia och hur jag transformerat den till en gåva. Det visar sig vad som är relevant i varje enskild situation när vi möts. Jag möter dig där du är,     

Webbkurs och video

Följ mig på blogg, webbkurser och Youtube

I syfte att öppna för att fler ska få chans att lära av vad Space in between är och vad som öppnas i mellanrummet har jag valt att göra webbkuser. Än så länge finns enbart två kurser. Nästa kommer i december 2020. Jag lägger också in videos på youtube. Här hittar du alla länkar. Du kan också välja att gå in på sidan www.spaceinbetween.se. Där hittar du videoklipp.

Genom konceptet Space in between och praktisk utbildning kan du också stödja andra att finna sin livsstruktur. Resan börjar hos dig, och du är varmt välkommen att tillsammans med oss utforska vem du är och förmedla din livsuppgift vidare.

Genom konceptet Space in between och praktisk utbildning kan du också stödja andra att finna sin livsstruktur. Resan börjar hos dig, och du är varmt välkommen att tillsammans med oss utforska vem du är och förmedla din livsuppgift vidare.