Ser du människan och samhället som själfullt och vill själv bli mer intuitiv? Vill du nå till kärnan, och släppa ”kampen” men vet inte hur? Vill du expandera med lätthet och glädje? Vill du bidra till samhällets utveckling genom nätverk, nytänkande, din angelägenhet (vad du vill bidra med), med nya sätt att tänka, nya strukturer?  Vill du lära dig att se det större perspektivet och ett systemiskt förhållningsätt?

Då är detta något för dig! 

Tre delar som fördjupar din väg

Du kan välja att komma på ett av våra föredrag, vara med i en workshop och sedan välja att gå en av våra utbildningar för dig att komma näramare dig själv, att verka som egen företagare eller för att verka i välfärdens Sverige. Du kan också välja att utbilda dig till systemiska ledarcoach från konceptet Space in between. Det finns inget krav att närma dig i den ordningen, utan du kan också direkt anmäla dig till den ettåriga utbildningen. Din ordning i hur du lever ditt liv öppnar också för hur du kan möta detta koncept.

Din livskraft visar vägen till ditt livs mönster  

Kanske är du en av dem som vill komma närmare din livsstruktur, den livsstruktur som är där från början i våra liv. Det är där, när du ärar den strukturen som du finner ditt öde. Att landa som förnöjsam i livet är ett stort steg! Det är också ett sätt att bidra till livet. Det kan då vara en fördel att lära sig att se hur varje litet steg du tar i ditt liv påverkar andra på en systemisk nivå. Kanske vill du också stödja andra i deras process i att komma närmare sin livsstruktur. Här kan du utbilda dig till systemisk ledarcoach. Bakom denna form av coachning leder du andra genom att inte leda. Vi vänder oss också till dig som själv vill ha kurser för att lära andra detta förhållningssätt, där gruppen du möter är där före dess medlemmar och den bär ett syfte/en gåva till medlemmarna.  

Din vision kommer utan ambition och strävan

Kanske är du en av dem som vill öppna dina affärer mer från din angelägenhet och din uppgift för att på ett mer medvetet sätt verka i livet och samhället. Vill du öppna för att se hur det du gör är professionellt kopplats till din livsuppgift! Har du funderat varför du gör det du gör? Det är fullkomligt tillräckligt att göra det du gör. Det är att bidra till livet, men allt blir så mycket tydligare när du vet varför. När vi ser det kan ett lugn komma och du bara vet att du är på rätt väg. Ingen annan än du kan tala om för dig vad din livsuppgift är! I detta spår vänder vi oss till dig som är ensamföretagare och vill fördjupa din kunskap i ett systemisk förhållningssätt och att leda dig själv från den vision som väntar på dig. Den visionen kommer utan ambition och öppnas från mellanrummet.   

Välfärdens vagga öppnas ur dess skugga 

Kanske är du en av dem som söker din grupp, som i nästa steg ska fördjupa ditt lärande om grupper. Det är så du kan lära dig den nya tidens kollektiva ledarskap. Det är egentligen inget nytt utan ett ledarskap som finnits alla samhället historiskt. Det säga att ett samhälle behöver lojala medborgare, men jag är inte så säker. Vad händer om vi skulle släppa loss dem kraft som finns i var och en av oss? Ja. ingen vet detta men lojalitet möts med överlevnad så också från medborgare. Vi finns alla i olika grupper och dessa är avgörande för det vi gör i vårt bidrag till samhället. Kanske arbetar du redan med grupper, och då vet du hur stark dess genomslagskraft är på en kollektiv nivå. Vi behöver lära oss att se gruppens inre liv bortom vad vi som individer kan påverka oockså i samhället. Gruppen lever sitt eget liv och var och en av oss är här för att växta till gemenskap. För att kunna bli ett vi, måste du först veta vem du är! Grupper kan stödja oss i denna process – en samskapande process. Samskapandet visar alltid vem du är och det du kan bidrag med till samhället. Generationer före oss visste vad gemenskap var, vi har förlorat denna kollektiva själsliga dans bortom vad vi kan förstå.

Genom konceptet Space in between och praktisk utbildning kan du också stödja andra att finna sin livsstruktur. Resan börjar hos dig, och du är varmt välkommen att tillsammans med oss utforska vem du är och förmedla din livsuppgift vidare.

Genom konceptet Space in between och praktisk utbildning kan du också stödja andra att finna sin livsstruktur. Resan börjar hos dig, och du är varmt välkommen att tillsammans med oss utforska vem du är och förmedla din livsuppgift vidare.

Utbildning till systemisk ledarcoach

Gedigen ettårig upplevelsebaserad utbildning där du lär dig använda konceptet Space In Between och öppna för ditt eget koncept från din livsstruktur och din angelägenhet. Nästa utbildning börjar i mars 2020. Läs mer om syfte och målgrupp. Här finner du också röster från några som gått tidigare.

Utbildning om din livsstruktur

Öppna för din livskraft

En utbildning om sex dagar som tar dig till en öppning av ditt livs mönster som bildar den struktur som du är här för att bidra med. Din livskraft och den överlevnadsstruktur som du själv skapade som barn tar dig till den strukturen. Läs mer om syfte och målgrupp. 

Utbildning om dina affärer

Din vision väntar på dig

En utbildning om tre dagar som tar dig till ditt livs största utmaning – dina affärer. Det är ingen slump att du valt att vara ensamföretagare och öppna för ett samskapande med andra. Du tillhör då dem som är beredd att riskera allt för att få leva sin sanning och öppna för den vision som väntar på dig om du släpper alla ambitioner. Den visionen är både för dig och det kollektiva. Läs mer om syfte och målgrupp.

Utbildning om din grupp

Välfärden vagga skapas ur dess skugga

En utbildning om fem dagar som tar dig till samhällets rötter. Där möter vi dess vagga och skugga som öppna möjlighten till helt nya mönster i mötet med brukare och medborgare. Det öppnar också för ett samskapande mellan ledare och professionella. Läs mer om syfte och målgrupp 

Workshops

Ett sätt att pröva på vårt arbete

Varje år erbjuder vi workshops med olika teman för att öppna för nya angelägenheter på en individuell och kollektiva nivå. Workshopen omfattar en dag och hålls en gång i månaden. Det är aldrig en slump vilka som kommer till dessa workshops och det är alltid precis som det ska vara. Gruppen som bildas är där före de som kommer.   

Sessioner & Supervision

I mötet med dig själv 

Du möter dig själv, ditt företag, uppdrag, profession ledarskap ur ett systemiskt förhållningssätt. Grunden till detta förhållningssätt kommer ur system- och kaosteorin, human relation, institutionell teori och ledarskap, systemiska konstellationer, demos, psykosyntes, somatic experiencing, identityoriented psychotrauma, reconstructive och space in between. Det visar sig vad som är relevant i varje ensklid situation.    

Konsultuppdrag & föredrag

Uppdrag som ger mening

Något som ligger mig varmt om hjärtat är samarbete på en individuell och strukturell nivå, detta och annat berättar jag gärna om i olika föredrag. På konsultbasis kan jag bistå med till exempel grupphandledning eller skräddarsydda utbildningar inom gränsöverskridande ledarskap.

Webbkurs och video

Följ oss i gratis webbkurser och på Youtube

I syfte att öppna för att fler ska få chans att lära av vad Space in between är och vad som öppnas i mellanrummet har vi valt att göra gratis webbkuser. Än så länge finns enbart en kurs. Nästa kommer i augusti 2020. Vi lägger också in videos på youtube. Här hittar du alla länkar. Du kan också välja att gå in på sidan www.spaceinbetween.se. Där hittar du videoklipp.au