Ser du människan och samhället som själfullt och vill själv bli mer intuitiv? Vill du nå till kärnan, och släppa ”kampen” men vet inte hur? Vill du expandera med lätthet och glädje? Vill du bidra till samhällets utveckling genom nätverk, nytänkande, din angelägenhet (vad du vill bidra med), med nya sätt att tänka, nya strukturer?  Vill du lära dig att se det större perspektivet och ett systemiskt förhållningsätt?

Då är detta något för dig! 

Tre delar som fördjupar din väg

Du kan välja att komma på ett av våra föredrag, vara med i en workshop och sedan välja att gå en av våra utbildningar eller välja att utbilda dig till systemiska ledarcoach från konceptet Space in between. Det finns inget krav att närma dig i den ordningen, utan du kan också direkt anmäla dig till den ettåriga utbildningen. Din ordning i hur du lever ditt liv öppnar också för hur du kan möta detta koncept.

Kanske är du en av dem som vill komma närmare din livsstruktur, den livsstruktur som är där från början i våra liv. Att landa som förnöjsam i livet är ett stort steg! Det är också ett sätt att bidra till livet. Det kan då vara en fördel att lära sig att se hur varje litet steg du tar i ditt liv påverkar andra på en systemisk nivå. Kanske vill du också stödja andra i deras process i att komma närmare sin livsstruktur.

Kanske är du en av dem som vill öppna dina affärer mer från din angelägenhet och din uppgift för att på ett mer medvetet sätt verka i livet och samhället. Vill du öppna för att se hur det du gör är professionellt kopplats till din livsuppgift! Har du funderat varför du gör det du gör? Det är fullkomligt tillräckligt att göra det du gör. Det är att bidra till livet, men allt blir så mycket tydligare när du vet varför. När vi ser det kan ett lugn komma och du bara vet att du är på rätt väg. Ingen annan än du kan tala om för dig vad din livsuppgift är!

Kanske är du en av dem som söker din grupp, som i nästa steg ska fördjupa ditt lärande om grupper. Vi finns alla i olika grupper och dessa är avgörande för det vi gör. Kanske arbetar du redan med grupper och då vet du hur stark dess genomslagskraft är på en kollektiv nivå. Vi behöver lära oss att se gruppens inre liv bortom vad vi som individer kan påverka. Gruppen lever sitt eget liv och var och en av oss är här för att växta till gemenskap. För att kunna bli ett vi, måste du först veta vem du är! Grupper kan stödja oss i denna process. Gömmer vi oss bakom ett vi, kan vi aldrig öppna för vår livsstruktur och vårt bidrag till livet. Generationer före oss visste vad gemenskap är, vi har förlorat denna kollektiva själsliga dans bortom vad vi kan förstå.

Genom konceptet Space in between och praktisk utbildning kan du också stödja andra att finna sin livsstruktur. Resan börjar hos dig, och du är varmt välkommen att tillsammans med oss utforska vem du är och förmedla din livsuppgift vidare.

Genom konceptet Space in between och praktisk utbildning kan du också stödja andra att finna sin livsstruktur. Resan börjar hos dig, och du är varmt välkommen att tillsammans med oss utforska vem du är och förmedla din livsuppgift vidare.

Utbildning till systemisk ledarcoach

Gedigen ettårig upplevelsebaserad utbildning där du lär dig använda konceptet Space In Between och öppna för ditt eget koncept från din livsstruktur och din angelägenhet. Nästa utbildning börjar i mars 2020. Läs mer om syfte och målgrupp. Här finner du också röster från några som gått tidigare.

Utbildningar om din livsstruktur, dina affärer och din grupp

Tre kortare utbildningar där du lär dig använda konceptet Space In Between inom de områden du redan verkar. Läs mer om syfte och målgrupp. 

Workshops

Varje år erbjuder jag workshops med olika teman för att öppna för nya angelägenheter på en individuell och kollektiva nivå.

Sessioner & Supervision

Sessioner

Du möter dig själv.

Supervision

Du och ditt företag, uppdrag, profession ledarskap grupp, struktur och system.

Konsultuppdrag & föredrag

Konsultuppdrag

På konsultbasis kan jag bistå med till exempel grupphandledning eller skräddarsydda utbildningar inom gränsöverskridande ledarskap.

Föredrag

Något som ligger mig varmt om hjärtat är samarbete på en individuell och strukturell nivå, detta och annat berättar jag gärna om i olika föredrag.

Stäng meny